Sindi tee 7a ja Sindi tee 7a kinnistute detailplaneering

Tori Vallavalitsuse 30.09.2020 korraldusega nr 688 algatati Kõrsa külas Sindi tee 7 ja Sindi tee 7a kinnistute detilplaneeringu koostamine.

Algatamine

Kooskõlastused, arvamused