Rätsepa külas asuva Kivikeldri kinnistu detailplaneering

Tori Vallavalitsuse 5. septembri 2018 korraldusega nr 697 võeti vastu Tori vallas Rätsepa külas Kivikeldri kinnistu detailplaneering.

Vastuvõtmine

Kehtestamine