Täiskasvanuharidus

Kiired muutused ühiskonnas, tehnoloogia areng ja uute suundade tekkimine töö- ning igapäevaelus sunnivad meid pidevalt ennast arendama ja õppima. Teadmised ja oskused peavad käima aga muutustega kaasas, seega elukestev õpe ning haridus omandavad meie elus järjest olulisemat rolli. Õppida ja ennast täiendada või hoopiski tegevusala vahetada ei ole kunagi liiga hilja.
 
Siia lehele on koondatud info, mis aitab leida sobivaid võimalusi pooleli jäänud haridustee jätkamiseks, täiesti uue suuna leidmiseks tööelus või lihtsalt enesetäiendamiseks. 
 
Kui sa vajad esmast abi info leidmisel, dokumentide ja registreerimisvormide täitmisel või pole sul arvuti kasutamise võimalust, siis saad minna Tori valla raamatukogu avalikesse internetipunktidesse, kus on võimalus kasutada arvutit ja raamatukogutöötaja abi. 
Avalikud internetipunktid asuvad Are, Sauga, Sindi, Suigu, Tori ja Urge raamatukogudes. Arvutit saab kasutada ka Jõesuu külamajas.
 
Raamatukogude kontaktandmed leiad siit või Tori Valla Raamatukogu kodulehelt.
 
Täiskasvanuharidus on organiseeritud õppetegevus teadmiste, oskuste ja vilumuste
omandamiseks ning nende säilitamiseks või täiendamiseks. Õppimine võib toimuda mistahes tasemel või meetodil. Samuti võib see asendada või olla jätkuks esmasele haridusele, mis omandatakse koolis, kolledžis või ülikoolis.
 
Täiskasvanuharidus on suunatud täiskasvanud õppijale, kelle põhitegevuseks pole õppimine, vaid kes õpib töö, pere või muu tegevuse kõrvalt.
 
Õppimisvõimalused täiskasvanud õppijatele
Täiendkoolitused (tasuta kursused)
 
 
 

Tori valla täiskasvanuhariduse profiil

Täiskasvanuhariduse profiili eesmärk on anda statistiline ülevaade seoses täiskasvanuhariduse näitajatega Tori vallas. Tähelepanu on pööratud täiskasvanute haridustasemele, osalemisele elukestvas õppes (enesetäiendamises) ja täienduskoolituspakkujate kui partnerite olemasolule.

Käesolev täiskasvanuhariduse profiil on koostatud kohalike omavalitsuste pilootprogrammi "Täiskäik" raames. Pilootprogrammi viisid ellu OÜ Kasvulava koostöös Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooniga Andras projekti AGENDA raames.

Projekti "AGENDA – Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava" koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga Euroopa Liidu Erasmus+ programmi raames.