Karjäärinõustamine

Karjäärinõustamise eesmärk on aidata inimesel end paremini tundma õppida, kohaneda muutustega, teha läbimõeldud valikuid selleks, et alustada või jätkata haridusteed ja teadlikult kujundada enda tööelu.

Karjäärinõustaja aitab suurendada teadlikkust iseendast ning hariduse ja tööturu võimalustest, püstitada eesmärke ja kavandada tegevusi nende eesmärkide saavutamiseks. Karjäärinõustaja kasutab oma töös erinevaid meetodeid – vestlused, loovharjutused ning vajaduse korral ka testid.

Töötukassa pakub tasuta  karjäärinõustamist kõigile töötavatele, õppivatele ja pensioniealistele inimestele. Karjäärinõustamine toimub individuaalselt, grupis, e- kirja või Skype' i vahendusel. Individuaalne vestlus kestab enamasti 45 minutit. Kui soovitud tulemuseni jõudmine võtab rohkem aega, saate vajadusel nõustamisel käia mitu korda.

Kui soovid rohkem iseennast rohkem tundma õppida ja oma oskusi hinnata, saad seda teha siit.

Töötukassa karjäärinõustamise info