Kutseõpe

Kutseõppes omandatakse töötamiseks, ühiskonnaelus osalemiseks ja elukestvaks õppeks vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud.
 
Kui põhiharidus on pooleli jäänud, saab õpinguid jätkata ka kutseõppe teise ja kolmanda taseme õppekavadel. Tegemist on väga praktilise õppega, kus praktiline osa moodustab vähemalt üle poole õppemahust. Samal ajal kutseõppega saab soovi korral omandada ka põhihariduse, samuti võib põhiharidusega jätkata pärast kutseõpet.
 
Kutseõppe neljanda taseme õppekavadel saab õpinguid jätkata, kui põhiharidus on olemas. Õppima saab minna ka ilma põhihariduseta – sel juhul pead olema vähemalt 22-aastane. Neljanda taseme kutseõppes saab omandada kutsekeskhariduse.
 
Viienda taseme kutseõppes saab õppima asuda, kui keskharidus on käes.
 
Kutsehariduse omandamine on tasuta.
 
 

Rohkem infot õppimisvõimalustest täiskasvanuna: