Täiskasvanud õppija nädal (TÕN)

Täiskasvanud õppija nädal on saanud traditsiooniliseks üle-eestiliseks täiskasvanuharidust populariseerivaks ja õppimisvõimalusi tutvustavaks ürituseks. Üritust koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. TÕNi raames toimub erinevates Eestimaa paigus arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. Tähistatakse elukestvas õppes osalemist ja tunnustatakse inimeste  õppimisalaseid saavutusi ning kohalikes omavalitsustes toimunud õpitegusid .

Täiskasvanud õppija nädala raames korraldavad ka Tori valla asutused erinevaid koolitusi ja õpiüritusi. Täiskasvanud õppija nädal Tori vallas 2019

 

Täiskasvanud õppija nädal