Tammetõru tee 12 kinnistu detailplaneering

Sauga Vallavalitsuse 09.08.2017 korraldusega nr 385 algatati Nurme külas Tammetõru tee 12 kinnistu detailplaneeringu koostamine.

 

Algatamine

Vastuvõtmine

Kehtestamine