Kingupihlaka kinnistu detailplaneering

Tori Vallavalitsuse 26. mai 2021 korraldusega nr 377 algatati detailplaneeringu koostamine  Rütavere külas Kingupihlaka kinnistul.

Algatamine

Vastuvõtmine

Kehtestamine