Raja tee 1, 2, 2a, 3, 5, 7, Raja tee ja Hakke tee detailplaneering

Detailplaneeringu eelnõu (eskiislahendus)

 

Raja tee 1, 2, 2a, 3, 5, 7 Raja tee ja Hakke tee kinnistute ning lähiala detailplaneeringu  eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek toimus ajavahemikul 01.11-01.12.2023 ning avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 07.12.2023 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald).

Avaliku väljapaneku ajal laekunud arvamused ning avaliku arutelu protokoll

AS A&O arvamus

Naaberkatastriüksuse omaniku arvamus

Telia vastus

Avaliku arutelu protokoll