Vallavalitsuse ametnike kontaktid

 Raekoja remondi ajal võtavad kantselei ja finantsosakond elanikke vastu Sindis Pärnu mnt 22. Sularahatoiminguid saab vallavalitsuse ajutises kontoris (Pärnu mnt 22, Sindi) teha  teisipäeviti ja neljapäeviti kell 8.00-12.00 ning 13.00-16.30. Arengu- ja planeeringuosakond ning haridus- ja kultuuriosakond asuvad Sauga alevikus Selja tee 1a. Majandusosakond asub Toris Selja mnt 2. NB! Palume vastuvõtu eelnevalt kokku leppida!
 Sindi sotsiaaltöötajad võtavad kliente vastu Sindi Sotsiaaltöökeskuses Pärnu mnt 27a. 

Vallavanem

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Vallavanem Lauri Luur 5237966 Valla üldjuhtimine, valla arendustegevuste juhtimine, koostöö kogukondadega, valla turvalisusega seotud teemade koordineerimine (Sauga (puhkus 1.-30.07))
Arendusnõunik
Arendusspetsialist Ave Lääne 57493555 Kogukonna koostöö, vabaühenduste toetused, välisrahastusega projektide aruandlus (Sauga (puhkus 15.-30.07))
Rahvatervisespetsialist

Kantselei

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Vallasekretär Siiri Jõerand 58843905 Sindi (puhkus 8.-31.07)
Kantselei spetsialist Kelly Stern 4451881 Elanikele info edastamine (Sindi (puhkus 25.-28.06; 1.07; 22.-26.07; 29.07))
Jurist Jaanika Ainsar 51968409 Sindi (puhkus 8.07; 15.07-02.08)
Hangete peaspetsialist Ester Ungert 5034679
Rahvastikuspetsialist Alli Hansumäe 58700878 Rahvastikutoimingud - sündide ja elukoha registreerimine, dokumentide väljastamine (Sindi)
Andmekaitse- ja personalispetsialist Eve Atka 53053506 Sindi (puhkus 12.-21.06)
Volikogu sekretär-juhiabi Terje Võsumets 5269732 E,T, N - Sauga, K - Sindi, R - Are (puhkus 25.06-19.07)
Kommunikatsiooninõunik Lauri Luide 58666327 Sise- ja väliskommunikatsioon (Sindi)
Teabespetsialist Piia Salundi 58557158 Valla kodulehe haldamine, valla lehe toimetamine (Sindi (puhkus 26.-27.06; 22.07-04.08))
IT-juht Maris Ruus 57880887 Sauga (puhkus 25.06-1.07; 22.07-7.08)
IT-spetsialist Elton Jets 53609052 Sauga (puhkus 1.-26.07)
Süsteemiadministraator Tõnis Link 51990441 Sauga (puhkus 25.-28.06, 15.-26.07)

Majandusosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Majandusosakonna juhataja Jüri Puust 5183374 Valitsuse liige; majandusosakonna töö korraldamine (Tori)
Taristunõunik Toomas Parm 5206932 Teede ja tänavate korrashoid ja välisvalgustus, veolubade väljastamine (Tori (puhkus 17.-21.06: 30.07-1.08))
Haldusjuht Maie Põder 5098829 Valla hoonete halduse korraldamine (Tori (puhkus 11.-12.07; 22.-26.07))
Vallaaednik Ametikoht täitmata
Kalmistuvaht Leiu Tünder 53093902 Sindi kalmistud (puhkus 8.-21.07)
Kalmistuvaht Riho Raiesmaa 51919838; 5046734 Tori kalmistu (puhkus 25.06- 22.07)

Arengu- ja planeeringuosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Abivallavanem Signe Rõngas 5253189 Valitsuse liige; keskkond, planeerimine, maaküsimused, ehitisregistri toimingud, heakorrakonkursid, restaureerimis- ja korteriühistute toetused (Sauga (puhkus 1.-19.07))
Vallaarhitekt Helle-Triin Hansumäe 59182828 Ruumiline planeerimine (Sauga)
Üldplaneeringu spetsialist Sigrit Kasemets 53493355 Sauga (puhkus 26.06-02.07; 8.-26.07))
Planeerimisspetsialist Piret Kallas 51984663 Projekteerimistingimused, detailplaneeringud (Sauga (puhkus 25.-28.06; 8.-26.07))
Planeerimisspetsialist Leles Luhse 53599927 Detailplaneeringud (Sauga (puhkus 1.-3.07; 8.-26.07))
Ehitusnõunik Merike Raudsepp 55560275 Ehitisregistri menetluste korraldamine, nõustamine lubade dokumentatsiooni küsimustes (Sauga (puhkus 8.-26.07))
Ehitusspetsialist Mairis Karus 54660508 Kasutusteatiste ja kasutusloa taotluste menetlemine (Sauga (puhkus 17.-21.06; 8.-26.07))
Ehitusspetsialist Kristi Kaliste 55510654 Ehitusteatiste ja ehituslubade taotluste menetlemine (Sauga (puhkus 8.-26.07)
Ehitusjärelevalve spetsialist Martin Riidamets 53011017 Ehitusjärelevalve (Sauga (puhkus 17.-26.06; 8.-26.07))
Maanõunik Mati Leht 53831899 Nõustamine maaküsimustes; kinnistute jagamine, liitmine, piirimuudatused; sihtotstarvete muutmine ja aadressiandmete muudatused (Sauga (puhkus 8.-26.07))
Maaspetsialist Siivi Kaart 51984235 Kinnistute jagamine, liitmine, piirimuudatused; sihtotstarvete muutmine ja aadressiandmete muudatused (Sauga (puhkus 8.-26.07))
Geoinformaatik Margus Pikkor 58167666 Geoportaali haldamine ja maamaksu küsimused
Keskkonnanõunik Kärt Linder 55940777 Sauga (puhkus 22.07-04.08)
Keskkonnaspetsialist Janne Soosalu 5253929 Jäätmekäitlus, hajaasustuse programm, puurkaevude asukohtade kooskõlastamine (Sauga)
Korrakaitseametnik Andres Riivits 53066561 Avaliku korra tagamine - koerte ja kasside pidamise reeglid ja heakord, reklaamiload ja avalike ürituste load (Sauga)
Taastuvenergeetika projektijuht Kalev Mitt 5143377 koosseisuväline töökoht

Sotsiaalosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Abivallavanem Priit Ruut 56490409 Valitsuse liige; vastutusvaldkonnad sotsiaaltöö, lastekaitse, haridus, kultuur, noorsootöö, ühis- ja õpilastransport (Sauga)
Sotsiaalnõunik Kaja Rebane 5053978 Täisealiste isikute sotsiaalhoolekande korraldamine, nõustamine, kohtumenetlused täisealiste hoolekande küsimustes (Sauga, puhkus 25.06-12.07))
Lastekaitsenõunik Liina Lelov-Aasmaa 53682558 Lastekaitse üldküsimused, puuetega laste nõustamine ja teenused, asendushooldusteenuse korraldamine, lapsehoiu- ja eralasteaiateenuse toetamine (Sauga (puhkus 25.-28.06))
Lastekaitsespetsialist Natalja Zadunaiskaja-Kiviselg 51914590 Juhtumipõhine klienditöö, sotsiaalnõustamine, puuetega laste nõustamine ja teenused (Sauga, puhkus 1.-31.07)
Lastekaitsespetsialist Geiu Vahtra 53314949 Juhtumipõhine klienditöö, sotsiaalnõustamine, puuetega laste nõustamine ja teenused (Sauga (puhkus 17.-21.06))
Lastekaitsespetsialist Krista Palk 53600396 Juhtumipõhine klienditöö, sotsiaalnõustamine, puuetega laste nõustamine ja teenused (Sauga (puhkus 15.-28.07)
Lastekaitsespetsialist Gerlin Kõre 53093130 Juhtumipõhine klienditöö, sotsiaalnõustamine, puuetega laste nõustamine ja teenused (Sauga (17.-21.06))
Sotsiaaltöö spetsialist Tiina Männik 55562120 Täisealiste nõustamine sotsiaalvaldkonna küsimustes, sotsiaalteenuste ja -toetuste taotluste menetlemine. Teeninduspiirkond: endine Are vald, Kilksama, Eametsa, Nurme ja Räägu küla ning Sauga alevik. Vastuvõtt Are ja Sauga teenuskeskuses.
Sotsiaaltöö spetsialist Helga Isand 4451896; 53236341 Täisealiste nõustamine sotsiaalvaldkonna küsimustes, sotsiaalteenuste ja -toetuste taotluste menetlemine. Teeninduspiirkond: Sindi linn (tööealised). Vastuvõtt Sindis (puhkus 8.-26.07)
Sotsiaaltöö spetsialist Silvi Pool 5184066 Täisealiste nõustamine sotsiaalvaldkonna küsimustes, sotsiaalteenuste ja -toetuste taotluste menetlemine. Teeninduspiirkond: endine Tori vald, vastuvõtt Tori teenuskeskuses
Sotsiaaltöö spetsialist Anne Ats 53093150 Täisealiste nõustamine sotsiaalvaldkonna küsimustes, sotsiaalteenuste ja -toetuste taotluste menetlemine. Teeninduspiirkond: Sindi (eakad), Tammiste, Urge, Kiisa, Vainu, Rütavere, Pulli külad. Vastuvõtt Sindis ja Saugas kokkuleppel (puhkus 10.-23.06)
Juhtumikorraldaja (erihoolekanne) Eda Mirk 59199235 koosseisuväline töökoht (puhkus 5.-18.06; 8.-19.07)
Sotsiaaltöö spetsialist Erlyn Palberg-Rand 53833691 Täisealiste nõustamine sotsiaalvaldkonna küsimustes, sotsiaalteenuste ja -toetuste taotluste menetlemine. Teeninduspiirkond: Tammiste, Kiisa, Vainu, Urge, Pulli ja Rütavere. Vastuvõtt Sindis

Haridus- ja kultuuriosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Abivallavanem Priit Ruut 56490409 Valitsuse liige; vastutusvaldkonnad sotsiaaltöö, lastekaitse, haridus, kultuur, noorsootöö, ühis- ja õpilastransport (Sauga)
Noorsootöö nõunik Erika Nõmm 5154337 Noorte huvihariduse ja tegevuse toetused, noortekeskuste omavahelise koostöö koordineerimine, õpilasmalev (Sauga (8.-26.07))
Haridusjuht Herve Merivald 59151989 Alus- ja üldharidust puudutavad küsimused (Sauga)
Noortegarantii tugisüsteemi juhtumikoordinaator Andrea Rebane 5046322 koosseisuväline töökoht

Finantsosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Finantsjuht Katrin Järv 5055261 Sindi (puhkus 19.- 21.06; 25.-30.06; 15.-28.07 )
Vanemraamatupidaja Veronika Pikkur 53025090 Sindi
Finantsist Marika Klausson 57703055
Raamatupidaja Tatjana Lapteva 58543033 Kommunaalarved (Sindi (puhkus 17.-21.06; 15.-26.07))
Raamatupidaja Li Kaljurand 58545520 Sauga Põhikool, Sindi Gümnaasium, Sindi Lasteaed, Are Kool, Suigu lasteaed, Sindi Muusikakool) (Sindi (puhkus 10.-24.07;)
Raamatupidaja Merit Aadusoo 53682992 Tori Põhikool, Tori Lasteaed, Jänesselja Lasteaed, Tammiste Lasteaed-Algkool (Sindi (puhkus 17.-21.06; 8.-19.07))

Ametnike haridus*

Arendusnõunik    
Rahvatervisespetsialist    

 

 

 

KANTSELEI

Vallasekretär

Siiri Jõerand

Kõrgharidus / õigusteadus, magister

Andmekaitse- ja personalispetsialist

Eve Atka

Kõrgharidus / riigiteadused, magister

Jurist

Jaanika Ainsar

Kõrgharidus / õigusteadus, magister

Hangete peaspetsialist  Ester Ungert

Rakenduskõrgharidus / ärijuhtimine

Rahvastikuspetsialist

Alli Hansumäe

Keskharidus

Volikogu sekretär-juhiabi

Terje Võsumets

Keskeriharidus / sekretär-raamatupidaja

IT-juht  Maris Ruus Rakenduskõrgharidus / keskkonnatehnika

FINANTSOSAKOND

Finantsjuht

Katrin Järv

Kõrgharidus / ärindus 

MAJANDUSOSAKOND

Majandusosakonna juhataja

Jüri Puust

Kõrgharidus / agronoomia

Haldusjuht

Maie Põder

Kõrgharidus / ühiskondliku toitlustamise tehnoloogia ja organiseerimine

Taristunõunik

Toomas Parm

Keskeriharidus / tehnik-mehaanik

Vallaaednik 

Triin Sohlu 

Kõrgharidus / toiduainete tehnoloogia  

ARENGU- JA PLANEERINGUOSAKOND

Vallaarhitekt

Helle-Triin Hansumäe

Rakenduskõrgharidus / arhitektuur ja linnaplaneerimine

Korrakaitseametnik Andres Riivits kõrgharidus/korrakaitse
Ehitusnõunik 

Merike Raudsepp

Keskeriharidus / tööstus- ja tsiviilehitus

Maanõunik

Mati Leht

Keskharidus

Maaspetsialist Siivi Kaart Kõrgharidus / maakorraldus
Geoinformaatik Margus Pikkor Kesk-eriharidus / metsamajanduse tehnik
Keskkonnanõunik Kärt Linder Kõrgharidus / keskkonnakorraldus
Keskkonnaspetsialist Janne Soosalu Keskeriharidus / sekretär-raamatupidaja

Planeerimisspetsialist

Piret Kallas

Kõrgharidus / sisekujunduskunst

Planeerimisspetsialist Leles Luhse Kõrgharidus / arhitektuur

Ehitusspetsialist

Kristi Kaliste

Kesk-eriharidus / raamatupidamine

Ehitusspetsialist

Mairis Karus

Kõrgharidus / loodusteadused, magister

HARIDUS- JA KULTUURIOSAKOND

Haridusjuht

Herve Merivald

Kõrgharidus / haridusteadus, magister eripedagoog-nõustaja

Noorsootöö nõunik

Erika Nõmm

Kõrgharidus / sotsiaaltöö, kutsemagister

SOTSIAALOSAKOND

Sotsiaalnõunik

Kaja Rebane

Kõrgharidus / sotsiaalteadused, magister

Lastekaitsenõunik

Liina Lelov-Aasmaa

Kõrgharidus / sotsiaalteadused, magister

Lastekaitsespetsialist

Geiu Vahtra

Üldharidus

Lastekaitsespetsialist

Gerlin Kõre

Kõrgharidus / sotsiaalteadused, magister

Lastekaitsespetsialist Krista Palk Rakenduskõrgharidus / sotsiaaltöö korraldus
Lastekaitsespetsialist Natalja Zadunaiskaja-Kiviselg Rakenduskõrgharidus / sotsiaaltöö korraldus

Sotsiaaltöö spetsialist

Tiina Männik

Kõrgharidus / keemik-pedagoog

Sotsiaaltöö spetsialist

Helga Isand

Rakenduskõrgharidus / sotsiaaltöö korraldus

Sotsiaaltöö spetsialist

Silvi Pool

Rakenduskõrgharidus / sotsiaaltöö korraldus

Sotsiaaltöö spetsialist

Anne Ats

Kõrgharidus / sotsiaaltöö korraldus

 

* Tulenevalt avaliku  teabe seaduse § 28 lg 1 p 6 on kohaliku omavalitsuse asutusel kohustus avalikustada ametnike haridus. Nimetatud kohustus ei laiene töölepingu alusel töötavatele teenistujatele.

Palgaandmed

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

 

Tori Vallavalitsuse palgajuhend