Vallavalitsuse ametnike kontaktid

 NB! Palume vastuvõtu eelnevalt kokku leppida!

Vallavanem

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Vallavanem Lauri Luur 5237966 Sindi
Korrakaitseametnik Aiko Jallai 53066561 Sauga

Kantselei

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Vallasekretär Siiri Jõerand 58843905 Sindi
Sekretär Kelly Stern 4451881 Sindi
Jurist Jaanika Ainsar 51968409 Sindi
Hangete peaspetsialist Ester Märss 5034679
Rahvastikuspetsialist Alli Hansumäe 58700878 Sindi
Andmekaitse- ja personalispetsialist Eve Atka 53053506 Sindi (Puhkus 31.01-18.02; 10.03-11.03; 31.03-1.04; 5.-6.05)
Volikogu sekretär-juhiabi Terje Võsumets 5269732 E,T, N - Sauga, K - Sindi, R - Are
Kommunikatsiooninõunik Katariina Vaabel 58666327 Sindi
Teabespetsialist Piia Salundi 58557158 Sindi
IT-juht Ragnar Luup 57880887 Sindi (Puhkus 24.01-28.01)
IT-spetsialist Elton Jets 53609052 Sindi

Majandusosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Majandusosakonna juhataja Jüri Puust 5183374 Tori
Taristunõunik Toomas Parm 5206932 Tori
Keskkonnanõunik Helen Mihkelson 55940777 Sauga
Keskkonnaspetsialist Janne Soosalu 5253929 Sauga
Ehitusjuht Enno Kõuts 53076204 Tori
Haldusjuht Maie Põder 5098829 Tori

Arengu- ja planeeringuosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Abivallavanem Signe Rõngas 5253189 Sauga. (Puhkus 31.01-11.02)
Arendusnõunik Kaire Ilus 5250899 Sauga
Vallaarhitekt Kristjan Kullerkan 59182828 Sauga
Üldplaneeringu spetsialist Sigrit Kasemets 53493355 Sauga
Planeerimisspetsialist Piret Kallas 51984663 Sauga
Ehitusnõunik Merike Raudsepp 55560275 Sauga
Ehitusspetsialist Anastasia Raud 53011017
Ehitusspetsialist Kristi Kaliste 55510654 Sauga
Maanõunik Mati Leht 53831899 Sauga
Maaspetsialist Siivi Kaart 51984235 Sauga
Geoinformaatik Margus Pikkor 58167666 Sauga

Sotsiaalosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Abivallavanem Priit Ruut 56490409 Sauga
Sotsiaalnõunik Kaja Rebane 4451884; 5053978 Sauga
Lastekaitsenõunik Liina Lelov-Aasmaa 4420729; 53682558 Sauga
Lastekaitsespetsialist Natalja Zadunaiskaja-Kiviselg 51914590 Juhtumitöö
Lastekaitsespetsialist Katriin Kriisa 4420729; 53314949 Teeninduspiirkond: endine Sauga vald, endine Tori vald
Lastekaitsespetsialist Gerlin Kõre 4420729; 53093130 Teeninduspiirkond: Sindi linn, endine Are vald (Puhkus 3.02-4.02; 18.02; 3.03-4.03; 17.03-18.03; 31.03-1.04; 28.04-29.04; 12.05-13.05; 19.05-20.05)
Lastekaitsespetsialist Krista Palk 53600396 Juhtumitöö
Sotsiaaltöö spetsialist Tiina Männik 55562120 Teeninduspiirkond: endine Are vald, Kilksama, Eametsa, Nurme ja Räägu küla ning Sauga alevik. Vastuvõtt Are ja Sauga teenuskeskuses
Sotsiaaltöö spetsialist Helga Isand 4451896; 53236341 Teeninduspiirkond: Sindi linn (tööealised). Vastuvõtt Sindis
Sotsiaaltöö spetsialist Silvi Pool 5184066 Teeninduspiirkond: endine Tori vald, vastuvõtt Tori teenuskeskuses
Sotsiaaltöö spetsialist Anne Ats 53093150 Teeninduspiirkond: Sindi (eakad). Vastuvõtt Sindis ja Saugas kokkuleppel (Puhkus 1.02-4.02)
Juhtumikorraldaja (erihoolekanne) Eda Mirk 59199235

Haridus- ja kultuuriosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Abivallavanem Priit Ruut 56490409 Sauga
Noorsootöö nõunik Erika Nõmm 5154337 Sauga
Haridusjuht Herve Merivald 59151989 Sauga
Rahvatervisespetsialist Kairi Gustavson 5218455 Sindi

Finantsosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Finantsjuht Gülli Kaunissaar 5055261 Sindi
Pearaamatupidaja Getlin Kakko 53025090 Sindi
Finantsist Marika Klausson 57703055 Sindi
Raamatupidaja Tatjana Lapteva 58543033 Sindi
Raamatupidaja Li Kaljurand 58545520 Sindi
Raamatupidaja Veronika Pikkur 59151133 Sindi
Raamatupidaja Katrin Järv 53682992 Sindi (Puhkus 3.02-4.02; 3.03-4.03; 31.03-1.04; 21.04-22.04; 12.05-13.05)

Ametnike haridus*

Ametikoht

Nimi Haridus

Korrakaitseametnik

Aiko Jallai

Kutsekeskharidus/piirivalvur

KANTSELEI

Ametikoht

Nimi

Haridus

Vallasekretär

Siiri Jõerand

Kõrgharidus/õigusteadus, magister

Andmekaitse- ja personalispetsialist

Eve Atka

Kõrgharidus/riigiteadused, magister

Jurist

Jaanika Ainsar

Kõrgharidus/õigusteadus, magister

Hangete peaspetsialist  Ester Märss 

Rakenduskõrgharidus/ärijuhtimine

Rahvastikuspetsialist

Alli Hansumäe

Keskharidus

Volikogu sekretär-juhiabi

Terje Võsumets

Keskeriharidus / sekretär-raamatupidaja

IT-juht  Ragnar Luup Kõrgharidus / IT süsteemide administreerimine

FINANTSOSAKOND

Ametikoht

Nimi 

Haridus

Finantsjuht

Gülli Kaunissaar

Rakenduskõrgharidus/majandusarvestus

MAJANDUSOSAKOND

Ametikoht

Nimi

Haridus

Majandusosakonna juhataja

Jüri Puust

Kõrgharidus/agronoomia

Haldusjuht

Maie Põder

Kõrgharidus/ühiskondliku toitlustamise tehnoloogia ja organiseerimine

Taristunõunik

Toomas Parm

Keskeriharidus / tehnik-mehaanik

Keskkonnanõunik

Helen Mihkelson

Kõrgharidus/maastikuarhitektuur, magister

Keskkonnaspetsialist

Janne Soosalu

Keskeriharidus / sekretär-raamatupidaja

Ehitusjuht Enno Kõuts Rakenduskõrgharidus / hoonete ehitus

ARENGU- JA PLANEERINGUOSAKOND

Ametikoht

Nimi

Haridus

Arendusnõunik Kaire Ilus Kõrgharidus/ärijuhtimine

Vallaarhitekt

Kristjan Kullerkan

Rakenduskõrgharidus/rakendusarhitektuur

Ehitusnõunik 

Merike Raudsepp

Keskeriharidus / tööstus- ja tsiviilehitus

Maanõunik

Mati Leht

Keskharidus

Geoinformaatik Margus Pikkor Kesk-eriharidus / metsamajanduse tehnik

Planeerimisspetsialist

Piret Kallas

Kõrgharidus/sisekujunduskunst

Ehitusspetsialist

Kristi Kaliste

Kesk-eriharidus/raamatupidamine

Ehitusspetsialist

Anastasia Raud

Rakenduslik kõrgharidus / päästeteenistuse eriala

HARIDUS- JA KULTUURIOSAKOND

Ametikoht

Nimi

Haridus

Haridusjuht

Herve Merivald

Kõrgharidus/ haridusteadus, magister eripedagoog-nõustaja

Noorsootöö nõunik

Erika Nõmm

Kõrgharidus/sotsiaaltöö, kutsemagister

SOTSIAALOSAKOND

Ametikoht

Nimi

Haridus

Sotsiaalnõunik

Kaja Rebane

Kõrgharidus/sotsiaalteadused, magister

Lastekaitsenõunik

Liina Lelov-Aasmaa

Rakenduskõrgharidus / sotsiaaltöö korraldus

Lastekaitsespetsialist

Katriin Kriisa

Kõrgharidus/sotsiaaltöö

Lastekaitsespetsialist

Gerlin Kõre

Rakenduskõrgharidus / sotsiaaltöö korraldus

Lastekaitsespetsialist  Krista Palk Rakenduskõrgharidus/sotsiaaltöö

Sotsiaaltöö spetsialist

Tiina Männik

Kõrgharidus / keemik-pedagoog

Sotsiaaltöö spetsialist

Helga Isand

Rakenduskõrgharidus / sotsiaaltöö korraldus

Sotsiaaltöö spetsialist

Silvi Pool

Rakenduskõrgharidus / sotsiaaltöö korraldus

Sotsiaaltöö spetsialist

Anne Ats

Keskharidus

 

* Tulenevalt avaliku  teabe seaduse § 28 lg 1 p 6 on kohaliku omavalitsuse asutusel kohustus avalikustada ametnike haridus. Nimetatud kohustus ei laiene töölepingu alusel töötavatele teenistujatele.

Palgaandmed

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

 

Tori Vallavalitsuse palgajuhend