Vallavalitsuse ametnike kontaktid

 Raekoja remondi ajal võtavad kantselei ja finantsosakond elanikke vastu Sindis Pärnu mnt 22. Sularahatoiminguid saab vallavalitsuse ajutises kontoris (Pärnu mnt 22, Sindi) teha  teisipäeviti ja neljapäeviti kell 8.00-12.00 ning 13.00-16.30. Arengu- ja planeeringuosakond ning haridus- ja kultuuriosakond asuvad Sauga alevikus Selja tee 1a. Majandusosakond asub Toris Selja mnt 2. NB! Palume vastuvõtu eelnevalt kokku leppida!
 Sindi sotsiaaltöötajad võtavad kliente vastu Sindi Sotsiaaltöökeskuses Pärnu mnt 27a. 

Vallavanem

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Vallavanem Lauri Luur 5237966 Sauga (Puhkus 28.-29.09)
Arendusnõunik Kaire Ilus 5250899 Sauga
Arendusspetsialist Ave Lääne 57493555 Sauga
Rahvatervisespetsialist Kairi Gustavson 5218455 Sauga

Kantselei

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Vallasekretär Siiri Jõerand 58843905 Sindi
Kantselei spetsialist Kelly Stern 4451881 Sindi (Puhkus 25.-29.09)
Jurist Jaanika Ainsar 51968409 Sindi
Hangete peaspetsialist Ester Märss 5034679
Rahvastikuspetsialist Alli Hansumäe 58700878 Sindi
Andmekaitse- ja personalispetsialist Eve Atka 53053506 Sindi (Puhkus 28.-29.09)
Volikogu sekretär-juhiabi Terje Võsumets 5269732 E,T, N - Sauga, K - Sindi, R - Are (Puhkus 2.10-6.10)
Kommunikatsiooninõunik
Teabespetsialist Piia Salundi 58557158 Sindi (Puhkus 25.09-29.09)
IT-juht Ragnar Luup 57880887 Sauga
IT-spetsialist Elton Jets 53609052 Sauga
Süsteemiadministraator Tõnis Link 51990441 Sauga

Majandusosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Majandusosakonna juhataja Jüri Puust 5183374 Tori
Taristunõunik Toomas Parm 5206932 Tori (Puhkus 25.09)
Ehitusjuht Enno Kõuts 53076204 Tori (Puhkus 18.09-29.09)
Haldusjuht Maie Põder 5098829 Tori
Vallaaednik Triin Sohlu 57000637 Tori (Puhkus 12.10-20.10)
Kalmistuvaht Leiu Tünder 53093902 Sindi kalmistud
Kalmistuvaht Riho Raiesmaa 51919838; 5046734 Tori kalmistu

Arengu- ja planeeringuosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Abivallavanem Signe Rõngas 5253189 Sauga (Puhkus 4.-11.10)
Vallaarhitekt Helle-Triin Hansumäe 59182828 Sauga (Puhkus 18.-27.10)
Üldplaneeringu spetsialist Sigrit Kasemets 53493355 Sauga
Planeerimisspetsialist Piret Kallas 51984663 Sauga
Planeerimisspetsialist Leles Luhse 53599927 Sauga (Puhkus 30.10-3.11)
Ehitusnõunik Merike Raudsepp 55560275 Sauga
Ehitusspetsialist Martin Riidamets 53011017 Sauga (Puhkus 9.-17.10)
Ehitusspetsialist Kristi Kaliste 55510654 Sauga
Ehitusjärelevalve spetsialist
Maanõunik Mati Leht 53831899 Sauga
Maaspetsialist Siivi Kaart 51984235 Sauga (Puhkus 16.10-20.10)
Geoinformaatik Margus Pikkor 58167666
Keskkonnanõunik Kärt Linder 55940777 Sauga
Keskkonnaspetsialist Janne Soosalu 5253929 Sauga
Korrakaitseametnik Andres Riivits 53066561 Sauga

Sotsiaalosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Abivallavanem Priit Ruut 56490409 Sauga
Sotsiaalnõunik Kaja Rebane 4451884; 5053978 Sauga (Puhkus 20.09-27.09)
Lastekaitsenõunik Liina Lelov-Aasmaa 4420729; 53682558 Sauga
Lastekaitsespetsialist Natalja Zadunaiskaja-Kiviselg 51914590 Sauga
Lastekaitsespetsialist Katriin Kriisa 4420729; 53314949 Sauga (Puhkus 25.09; 27.09-29.09)
Lastekaitsespetsialist Krista Palk 53600396 Sauga
Lastekaitsespetsialist Gerlin Kõre 4420729; 53093130 Sauga (Puhkus 23.-27.10)
Lastekaitsespetsialist
Sotsiaaltöö spetsialist Tiina Männik 55562120 Teeninduspiirkond: endine Are vald, Kilksama, Eametsa, Nurme ja Räägu küla ning Sauga alevik. Vastuvõtt Are ja Sauga teenuskeskuses
Sotsiaaltöö spetsialist Helga Isand 4451896; 53236341 Teeninduspiirkond: Sindi linn (tööealised). Vastuvõtt Sindis
Sotsiaaltöö spetsialist Silvi Pool 5184066 Teeninduspiirkond: endine Tori vald, vastuvõtt Tori teenuskeskuses (Puhkus 10.10-25.10)
Sotsiaaltöö spetsialist Anne Ats 53093150 Teeninduspiirkond: Sindi (eakad), Tammiste, Urge, Kiisa, Vainu, Rütavere, Pulli külad. Vastuvõtt Sindis ja Saugas kokkuleppel
Juhtumikorraldaja (erihoolekanne) Eda Mirk 59199235

Haridus- ja kultuuriosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Abivallavanem Priit Ruut 56490409 Sauga
Noorsootöö nõunik Erika Nõmm 5154337 Sauga
Haridusjuht Herve Merivald 59151989 Sauga (Puhkus 25.-26.09)

Finantsosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Finantsjuht Katrin Järv 5055261 Sindi
Vanemraamatupidaja Veronika Pikkur 53025090 Sindi
Finantsist Marika Klausson 57703055 Puhkus (Puhkus 25.09-6.10)
Raamatupidaja Tatjana Lapteva 58543033 Sindi
Raamatupidaja Li Kaljurand 58545520 Sindi
Raamatupidaja Merit Aadusoo 53682992 Sindi

Ametnike haridus*

Arendusnõunik Kaire Ilus Kõrgharidus / turundus, magister
Rahvatervisespetsialist Kairi Gustavson Kõrgharidus / hariduse juhtimine, magister

Korrakaitseametnik

 

 

KANTSELEI

Vallasekretär

Siiri Jõerand

Kõrgharidus / õigusteadus, magister

Andmekaitse- ja personalispetsialist

Eve Atka

Kõrgharidus / riigiteadused, magister

Jurist

Jaanika Ainsar

Kõrgharidus / õigusteadus, magister

Hangete peaspetsialist  Ester Märss 

Rakenduskõrgharidus / ärijuhtimine

Rahvastikuspetsialist

Alli Hansumäe

Keskharidus

Volikogu sekretär-juhiabi

Terje Võsumets

Keskeriharidus / sekretär-raamatupidaja

IT-juht  Ragnar Luup Kõrgharidus / IT-süsteemide administreerimine

FINANTSOSAKOND

Finantsjuht

Katrin Järv

Kõrgharidus / ärindus 

MAJANDUSOSAKOND

Majandusosakonna juhataja

Jüri Puust

Kõrgharidus / agronoomia

Haldusjuht

Maie Põder

Kõrgharidus / ühiskondliku toitlustamise tehnoloogia ja organiseerimine

Taristunõunik

Toomas Parm

Keskeriharidus / tehnik-mehaanik

Vallaaednik 

Triin Sohlu 

Kõrgharidus / toiduainete tehnoloogia  
Ehitusjuht Enno Kõuts Kõrgharidus / magistrikraad hoonete ja rajatiste ôppekavas

ARENGU- JA PLANEERINGUOSAKOND

Vallaarhitekt

Helle-Triin Hansumäe

Rakenduskõrgharidus / arhitektuur ja linnaplaneerimine

Ehitusnõunik 

Merike Raudsepp

Keskeriharidus / tööstus- ja tsiviilehitus

Maanõunik

Mati Leht

Keskharidus

Maaspetsialist Siivi Kaart Kõrgharidus / maakorraldus
Geoinformaatik Margus Pikkor Kesk-eriharidus / metsamajanduse tehnik
Keskkonnanõunik Kärt Linder Kõrgharidus / keskkonnakorraldus
Keskkonnaspetsialist Janne Soosalu Keskeriharidus / sekretär-raamatupidaja

Planeerimisspetsialist

Piret Kallas

Kõrgharidus / sisekujunduskunst

Planeerimisspetsialist Leles Luhse Kõrgharidus / arhitektuur

Ehitusspetsialist

Kristi Kaliste

Kesk-eriharidus / raamatupidamine

Ehitusspetsialist

Martin Riidamets

Keskharidus

HARIDUS- JA KULTUURIOSAKOND

Haridusjuht

Herve Merivald

Kõrgharidus / haridusteadus, magister eripedagoog-nõustaja

Noorsootöö nõunik

Erika Nõmm

Kõrgharidus / sotsiaaltöö, kutsemagister

SOTSIAALOSAKOND

Sotsiaalnõunik

Kaja Rebane

Kõrgharidus / sotsiaalteadused, magister

Lastekaitsenõunik

Liina Lelov-Aasmaa

Kõrgharidus / sotsiaalteadused, magister

Lastekaitsespetsialist

Katriin Kriisa

Kõrgharidus / sotsiaaltöö

Lastekaitsespetsialist

Gerlin Kõre

Kõrgharidus / sotsiaalteadused, magister

Lastekaitsespetsialist     
Lastekaitsespetsialist Krista Palk Rakenduskõrgharidus / sotsiaaltöö korraldus
Lastekaitsespetsialist Natalja Zadunaiskaja-Kiviselg Rakenduskõrgharidus / sotsiaaltöö korraldus

Sotsiaaltöö spetsialist

Tiina Männik

Kõrgharidus / keemik-pedagoog

Sotsiaaltöö spetsialist

Helga Isand

Rakenduskõrgharidus / sotsiaaltöö korraldus

Sotsiaaltöö spetsialist

Silvi Pool

Rakenduskõrgharidus / sotsiaaltöö korraldus

Sotsiaaltöö spetsialist

Anne Ats

Kõrgharidus / sotsiaaltöö korraldus

 

* Tulenevalt avaliku  teabe seaduse § 28 lg 1 p 6 on kohaliku omavalitsuse asutusel kohustus avalikustada ametnike haridus. Nimetatud kohustus ei laiene töölepingu alusel töötavatele teenistujatele.

Palgaandmed

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

 

Tori Vallavalitsuse palgajuhend