Tõela tn 3a, Tõela tn 5 ja 5a kinnistute detailplaneering

Tori Vallavalitsuse 05.08.2020 korraldusega nr 546 algatati Tori vallas Sindi linnas Tõela tn 3a, Tõela tn 5 ja Tõela tn 5a kinnistute detailplaneeringu koostamine.

Algatamise otsus

KSH eelhinnang

Keskkonnaameti seisukoht

Rahandusministeeriumi seisukoht