Kuuse tn 3 kinnistu detailplaneering

Sauga Vallavalitsuse 22.11.2017 korraldusega nr 604 algatati Tammiste külas Kuuse tn 3 kinnistu detailplaneeringu koostamine.

Algatamine 

Vastuvõtmine

Kehtestamine