Koostatava üldplaneeringuga seotud uuringud

Ettevõtlusuuring

Valminud on uuring Tori valla ja Põhja-Pärnumaa valla ettevõtluse arendamise võimaluste välja selgitamiseks. Uuringu eesmärk on välja selgitada, millist ruumilist keskkonda on vajalik luua, et piirkond oleks ettevõtjatele atraktiivne.
Uuring käsitleb omavalitsuste eri piirkondade ettevõtluskeskkonna potentsiaali, analüüsitakse ettevõtluse arenguvõimalusi järgmise 10–15 aasta perspektiivis. 
 
Uuringu viis läbi OÜ Hendrikson & Ko Tori Vallavalitsuse ja Põhja-Pärnumaa vallavalitsuse tellimusel ja Euroopa Sotsiaalfondi vahendite toel.