Kalamaja tee 1 ja Kalamaja tee 3 katastriüksuse detailplaneering

Tori Vallavolikogu 17. augusti 2023 otsusega nr 185 algatati detailplaneeringu koostamine Sindi linnas Kalamaja tee 1 ja Kalamaja tee 3 katastriüksustel.

 

Seisukohad ja ettepanekud