Sindi Gümnaasiumi arengukava projekti 2024-2026 avalikustamine

Tori Vallavalitsuse 04.01.24 korraldusega nr 1 kiideti heaks ja suunati avalikustamisele Sindi Gümnaasiumi arengukava projekt 2024-2026  Sindi Gümnaasiumi ja Tori valla kodulehel perioodil 8.01-21.01.2024.

Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada kirjalikke ettepanekuid Sindi Gümnaasiumi aadressile Kooli 9 Sindi, Tori vald 86703 Pärnumaa või e-posti aadressil sg@sindi.edu.ee.

Sindi Gümnaasiumi arengukava  2024-2026 projekt

Vallavalitsuse korraldus