Lauka tee 4, Tehnika tn 5 ja 7 detailplaneering

Tori Vallavalitsuse 07.02.2019 korraldusega nr 110 algatati detailplaneeringu koostamine Tori vallas Sauga alevikus Lauka tee 4, Tehnika tn 5 ja 7 kinnistutel.

Algatamise otsus

KSH eelhinnang

Keskkonnaameti seisukoht

KSH algatamata jätmine