Pärnu lennujaama kinnistu detailplaneering

Tori Vallavalitsuse 07.02.2018 korraldusega nr 175 algatati Tori vallas Eametsa külas Pärnu lennujaama kinnistu detailplaneeringu koostamine.

Algatamine 

Vastuvõtmine

Kehtestamine