Vastuvõtuks palume aja eelnevalt kokku leppida.

Majandusosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Majandusosakonna juhataja Jüri Puust 5183374 Valitsuse liige; majandusosakonna töö korraldamine (Tori)
Taristunõunik Toomas Parm 5206932 Teede ja tänavate korrashoid ja välisvalgustus, veolubade väljastamine (Tori (puhkus 26.02-1.03))
Haldusjuht Maie Põder 5098829 Valla hoonete halduse korraldamine (Tori)
Vallaaednik Triin Sohlu 57000637 Avaliku haljastuse korrashoid (sh kalmistud), raieteatised ja raieload (Tori (puhkus 26.02-1.03))
Kalmistuvaht Leiu Tünder 53093902 Sindi kalmistud
Kalmistuvaht Riho Raiesmaa 51919838; 5046734 Tori kalmistu