Vastuvõtuks palume aja eelnevalt kokku leppida.

Majandusosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Majandusosakonna juhataja Jüri Puust 5183374 Valitsuse liige; majandusosakonna töö korraldamine (Tori)
Taristunõunik Toomas Parm 5206932 Teede ja tänavate korrashoid ja välisvalgustus, veolubade väljastamine (Tori (puhkus 17.-21.06: 30.07-1.08))
Haldusjuht Maie Põder 5098829 Valla hoonete halduse korraldamine (Tori (puhkus 11.-12.07; 22.-26.07))
Vallaaednik Triin Sohlu 57000637 Avaliku haljastuse korrashoid (sh kalmistud), raieteatised ja raieload (Tori (puhkus 10.-20.06))
Kalmistuvaht Leiu Tünder 53093902 Sindi kalmistud (puhkus 8.-21.07)
Kalmistuvaht Riho Raiesmaa 51919838; 5046734 Tori kalmistu (puhkus 25.06- 22.07)