Korteriühistute toetuse taotlus ja aruanne

Toetust võib taotleda Tori vallas tegutsev korteriühistu. Taotleja võib taotluse esitada ühiselt teise taotleja või taotlejatega, kui nende hoovid külgnevad üksteisega.
Toetuse eesmärk on parandada hoovide välisilmet; parendada hoovide kasutamisvõimalusi hooviga piirnevate elamute elanike poolt; suurendada korteriühistute omaalgatust ja koostöötahet; tugevdada sotsiaalseid suhteid korterelamutes.
Hoov on korterelamut ümbritsev kinnistu või selle osa, mis on avalikult läbipääsetav ega ole piirdega piiratud.
 
Toetust võib taotleda:
  1) mängu- või spordiväljaku rajamiseks või parendamiseks;
  2) jalakäijate ala, sealhulgas haljas- või puhkeala rajamiseks või parendamiseks;
  3) hooviinventari paigaldamiseks või korrastamiseks (k.a prügikonteinerite hoiustamise kohad);
  4) rataste ja sõiduautode parkimiskohtade rajamiseks või parendamiseks;
  5) sõiduteede parendamiseks;
  6) kõnniteede rajamiseks ja parendamiseks.
 
Kavandatav töö tuleb ellu viia hiljemalt toetuse saamise aasta 1. detsembriks. Tori Vallavalitsus võib põhjendatud juhtudel nimetatud tähtaga muuta.
Toetust antakse kuni 40% töö kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot ühe taotleja kohta või 4500 eurot ühistaotluse korral.
 
Taotlejale antakse toetust kalendriaasta jooksul ühele projektile.
 

 

Korteriühistute toetuse taotlus pdf doc

 

Korteriühistute toetuse aruanne pdf doc

 

Korteriühistute toetamise kord