Korteriühistute toetuse taotlus ja aruanne

Kes võib toetust taotleda?
Toetust võib taotleda Tori vallas tegutsev korteriühistu. Taotleja võib taotluse esitada ühiselt teise taotleja või taotlejatega, kui nende hoovid külgnevad üksteisega.
 
Mille jaoks võib toetust taotleda?
Toetuse eesmärk on parandada hoovide välisilmet; parendada hoovide kasutamisvõimalusi hooviga piirnevate elamute elanike poolt; suurendada korteriühistute omaalgatust ja koostöötahet; tugevdada sotsiaalseid suhteid korterelamutes.
Hoov on korterelamut ümbritsev kinnistu või selle osa, mis on avalikult läbipääsetav ega ole piirdega piiratud.
 
Toetust võib taotleda:
  1) mängu- või spordiväljaku rajamiseks või parendamiseks;
  2) jalakäijate ala, sealhulgas haljas- või puhkeala rajamiseks või parendamiseks;
  3) hooviinventari paigaldamiseks või korrastamiseks (k.a prügikonteinerite hoiustamise kohad);
  4) rataste ja sõiduautode parkimiskohtade rajamiseks või parendamiseks;
  5) sõiduteede parendamiseks;
  6) kõnniteede rajamiseks ja parendamiseks.
 
Tingimused
Taotlus jooksval aastal toetuse saamiseks tuleb esitada jooksva kalendriaasta 15. maini. Vallavalitsus võib põhjendatud juhtudel nimetatud tähtaega muuta.
Kavandatav töö tuleb ellu viia hiljemalt toetuse saamise aasta 1. detsembriks. Vallavalitsus võib põhjendatud juhtudel nimetatud tähtaga muuta.
Toetust antakse kuni 40% töö kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot ühe taotleja kohta või 4500 eurot ühistaotluse korral.
 
Taotleja saab esitada kalendriaastas ühe taotluse.
 

Taotluse vorm ja õigusaktid

 

Korteriühistute toetuse taotlus 

Korteriühistute toetuse aruanne  

  • Täitmiseks arvutis doc
  • Täitmiseks paberil pdf

Küsimuste korral palume pöörduda abivallavanem Signe Rõngase poole, tel 525 3189, e-post signe.rongas@torivald.ee

 

Korteriühistute toetamise kord

Hindamiskriteeriumid

Hindamiskomisjon

Signe Rõngas – komisjoni esimees; 
Kristjan Kullerkan – komisjoni liige; 
Merike Raudsepp – komisjoni liige; 
Kärt Linder – komisjoni liige; 
Helle-Triin Hansumäe – komisjoni liige; 
Jana Malõh – komisjoni liige; 
Kaire Ilus – komisjoni liige; 
Toomas Parm – komisjoni liige.