Tori Valla Teataja

Tori valla ajaleht ilmub üks kord kuus, leht saadetakse tasuta igasse valla postkasti ja pannakse üles valla veebilehele www.torivald.ee. Ajalehe tiraaž on 5130 eksemplari. Lehte toimetab teabepetsialist Piia Salundi, tel 5855 7158, e-post ajaleht@torivald.ee.

Kui ajaleht ei ilmunud postkasti, palun teatage e-posti aadressil ajaleht@torivald.ee või telefonil 5855 7158.

Kaastööd on oodatud 10. kuupäevaks aadressile ajaleht@torivald.ee

 

Tori Valla Teataja reklaamipinna suurused ja hinnad (koos km-ga)

  • reakuulutus kuni 300 tähemärki - 10 eurot. 
  • Juriidilisele isikule, kelle registrijärgne aadress või peamine tegevuskoht asub Tori vallas, rakendatakse 50% soodustust hinnakirjast, v.a reakuulutuste puhul.
  • Kuulutus või reklaam avaldatakse pärast Tori Vallavalitsuse poolt esitatud arve tasumist.
Kuulutused ja reklaamid on tasuta:
  •  Tori vallas asuvale, tulu mitteteenivale vabaühendusele, mille tegevus on suunatud Tori valla elanikele;
  •  Tori vallavalitsuse hallatavatele asutustele;
  •  kui nende sisu on sotsiaalse suunitlusega;
  •  kui need on töökuulutused reakuulutusena.

Reklaampinda on võimalik osta maksimaalselt kolmeks kuuks ette.

NB!

Tori Vallavalitsus ei avalda Riigikogu ja Europarlamendi valimistega seonduvat poliitilist reklaami vallalehes ühelgi kujul.

Tori valla lehe Tori Valla Teataja väljaandmise kord alates 14. detsembrist 2019.