Tori Valla Teataja

Tori valla ajaleht ilmub üks kord kuus (üldjuhul iga kuu lõpus), leht saadetakse tasuta igasse valla postkasti ja pannakse üles valla veebilehele www.torivald.ee. Ajalehe tiraaž on 2024. aastal  5565 eksemplari. Lehte toimetab teabespetsialist Piia Salundi, tel 5855 7158, e-post ajaleht@torivald.ee.

Kui ajaleht ei ilmunud postkasti, palun teatage e-posti aadressil ajaleht@torivald.ee või telefonil 5855 7158.

Kaastööd ja reklaamisoovid on oodatud 8. kuupäevaks aadressile ajaleht@torivald.ee

 

Reklaam

 • Kõikidel isikutel on võimalik osta valla lehte reklaampinda.
 • Reklaami avaldatakse vaid juhul, kui nende sisu vastab vallaelanike üldistele huvidele, on teavitava iseloomuga ning kui on piisavalt leheruumi nende avaldamiseks.
 • Reklaampinda on võimalik osta maksimaalselt kolmeks kuuks ette.
 • reakuulutus kuni 300 tähemärki - 10 eurot. 
 • Juriidilisele isikule, kelle registrijärgne aadress või peamine tegevuskoht asub Tori vallas, rakendatakse 50% soodustust hinnakirjast, v.a reakuulutuste puhul.
 • Kuulutus või reklaam avaldatakse pärast Tori Vallavalitsuse poolt esitatud arve tasumist.

Arve jaoks on vaja järgmisi andmeid (saata koos reklaamisooviga ajaleht@torivald.ee): 

 • maksja nimi
 • maksja isikukood/registrikood
 • maksja aadress
 • meiliaadress, kuhu arve saata

 

Kuulutused ja reklaamid on tasuta:
 •  Tori vallas asuvale, tulu mitteteenivale vabaühendusele, mille tegevus on suunatud Tori valla elanikele;
 •  Tori vallavalitsuse hallatavatele asutustele;
 •  kui nende sisu on sotsiaalse suunitlusega;
 •  kui need on töökuulutused reakuulutusena.

NB! Tori Vallavalitsus ei avalda Riigikogu ja Europarlamendi valimistega seonduvat poliitilist reklaami vallalehes ühelgi kujul.

 

Tori valla lehe Tori Valla Teataja väljaandmise kord