Tori Valla Teataja

6.11.19

Tori valla ajaleht ilmub üks kord kuus, leht saadetakse tasuta igasse valla postkasti ja pannakse üles valla veebilehele www.torivald.ee. Lehte toimetab teabepetsialist Piia Salundi, tel 5855 7158, e-post ajaleht@torivald.ee.

Kui ajaleht ei ilmunud postkasti, palun teatage e-posti aadressil ajaleht@torivald.ee või telefonil 5855 7158.

Järgmine valla leht ilmub novembri lõpus. Novembrinumbri materjalide saatmise aeg on 12. november.

Detsembrinumber ilmub enne pühi ja seega on materjalide saatmise tähtaeg varasem ehk 5. detsember.

 

 

Reklaami ja kuulutuste hinnad valla ajalehes

Tori Valla Teataja avaldatava reklaami ja kuulutuste hinnad (koos km-ga):

  • reakuulutus kuni 300 tähemärki - 10 eurot;
  • kuulutus ja reklaam suurusega 41x44 (1 moodul) - 15 eurot;
  • kuulutus ja reklaam suurusega 87x44; 41x92 (2 moodulit) - 25 eurot;
  • kuulutus ja reklaam suurusega 134x44; 141x41(3 moodulit) - 35 eurot;
  • kuulutus ja reklaam suurusega 87x92; 180x44; 41x90 (4 moodulit) - 44 eurot;
  • kuulutus ja reklaam suurusega 87x141; 273x44; 41x288; 134x92  (6 moodulit) - 55 eurot.     

Reklaamipinna suurused 

 

  • Mittetulundusühingute, valla ametiasutuse, ametiasutuse  hallatavate asutuste ja sotsiaalse suunitlusega kuulutused ja reklaamid on tasuta.
  • Töökuulutus reakuulutusena ja tänuavaldus on Tori valla elanikele tasuta.
  • Ettevõttele, mille peamine tegevuskoht asub Tori vallas, rakendatakse 25% suurust soodustust hinnakirjast.
  • Kuulutus või reklaam avaldatakse pärast Tori Vallavalitsuse poolt esitatud arve tasumist.

Seoses ajalehe formaadi muutmisega toimetus 2020. aastaks reklaami ette ei müü.

 

NB!

Tori Vallavalitsus ei avalda Riigikogu ja Europarlamendi valimistega seonduvat poliitilist reklaami vallalehes ühelgi kujul.

Tori valla lehe Tori Valla Teataja väljaandmise kord