Välireklaami paigaldamise taotlus

Tori valla juriidilise aadressi ja tegutsemiskohaga ettevõtted on reklaamimaksust vabastatud. 

 

Välireklaami paigaldamise loa taotlemiseks tuleb Tori vallavalitsusele esitada täidetud ja allkirjastatud taotlus. Kõige lihtsam on seda teha digitaalselt täidetud ja koos lisadega allkirjastatud vormiga, edastades allkirjastatud digikonteiner aadressile reklaam@torivald.ee. Taotluse võib ka välja printida ja täita käsitsi ning koos lisadega postitada Tori vallavalitsuse postiaadressile või tuua Tori vallavalitsuse Sauga teenuskeskusesse Sauga alevikus, Selja tee 2a.

 

Taotlusele tuleb lisada kindlasti asendiskeem välireklaami paigalduskohaga. Selleks on hea kasutada väljavõtet Maa-ameti geoportaalist. Geoportaali maainfo kaardirakenduse abil saab määrata ka reklaami koordinaadid ning kitsenduste kaardi abil saab hinnata, kas paigaldatav välireklaam asub mõnes kitsenduse piirkonnas (muinsuskaitse, maantee kaitsevöönd, ranna või kalda ehituskeeluvöönd vmt). Välireklaami kavandamisel tee kaitsevööndisse tuleb jälgida nõudeid liiklusvälisele teabevahendile.

 

Kui välireklaam soovitakse paigaldada kohtkindlale reklaamikandjale, mida ei ole kantud ehitisregistrisse ning mille pindala on üle 4 m2 ja kõrgus üle 2,5 m, tuleb enne reklaamikandja ja välireklaami paigaldamist esitada Tori vallavalitsusele läbi ehitisregistri ehitusseadustiku kohane ehitusteatis ja ehitusprojekt. Alla nimetatud mõõtmete paigaldatav kohtkindel reklaamikandja tuleb enne paigaldamist kooskõlastada Tori vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonnaga. Ajutiste reklaamikandjate paigaldamise õigus antakse koos välireklaami paigaldusloaga.

 

Välireklaami paigaldamise taotlus   

 

Probleemide korral loa täitmisel või välireklaami paigaldamise kohta tekkivate küsimuste korral saab infot: Kristjan Kullerkan, vallaarhitekt, e-post  kristjan.kullerkan@torivald.ee, telefon 5918 2828

 

Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaksu kehtestamine