« Tagasi

Vallavalitsus annab suulisel enampakkumisel kasutusse äriruumid

Tori Vallavalitsus annab avalikul suulisel enampakkumisel kasutusse Sindi linnas Ringi tn 1 (kinnistu nr 1560406, katastritunnus 74101:001:0036) 1. korrusel asuvad kahest ruumist koosnevad äriruumid üldpinnaga 34 m2. Üüri alghind on 50 eurot kuus ning minimaalne pakkumise samm 5 eurot. Äriruumi üürileping on tähtajatu, ruumide kasutusotstarbeks teenuste osutamine. 

Täpsemad tingimused vallavalitsuse korralduses

Suuline enampakkumine toimub 28. septembril 2023 kell 11.30 Sindis Pärnu mnt 22 nõupidamiste ruumis.
Osavõtumaksu ja tagatisraha ei määrata. Enampakkumise võitjaks osutub suurima üürihinna pakkunud isik. Kui parima pakkumise teinud isik ei ole 15 tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuse kinnitamise otsuse teatavaks tegemist sõlminud kasutuslepingut, on Tori Vallavalitsusel õigus tunnistada enampakkumine nurjunuks või tunnistada parimaks pakkujaks paremuselt järgmine pakkuja.