Teed ja tänavad

Tori valla teede ja tänavate korrashoiu ning teede talvise hoolduse eest vastutab taristunõunik Toomas Parm.

telefon: 520 6932

e-post: toomas.parm@torivald.ee

 

Tänavavalgustuse rikked: valla üldtelefon 445 1881 ja taristunõunik, tel 520 6932

Teedevõrk Tori vallas

Tori vallas on era-, metsa- ja kohalikke teid ning tänavaid kokku 577 km. Neist avalikus kasutuses on ligikaudu 300 km, kruusakattega on 225 km ja mustkattega 75 km avalikke teid ja tänavaid. Teede ja tänavate seisukord on piirkonniti erinev, kuid üldine teede seisund on rahuldav. Regulaarse hoolduse kõrval toimub ka kruusateede ja tänavate tolmuvaba katte ehitus ning olemasolevate katete uuendamine ja remont.