Festival "Sindi Rock"

Meede: LEADER-projektitoetus

Strateegia meede: 3.1 Piirkonna eripära, tunnusüritused

Kohalik tegevusgrupp: Rohelise Jõemaa Koostöökogu

Strateegia meetme taotlusperiood: 05.03.2018 - 18.03.2018

Tegevuse esialgne abikõlblik summa: 20 700.00

Toetuse määr: 72.46%

Tegevuse toetuse summa: 14 999.22

Tegevuse eesmärk: Projekti peamine eesmärk on arendada piirkondlikku tähtsündmust, milleks on Sindi linna legendaarne üritus Festival „Sindi Rock".  Muusikasündmus on arenenud suurema kõlapinnaga rahvusvaheliselt tunnustatud rockifestivaliks, mis pakub naudingut sellelaadse muusika austajatele ja teostusvõimalust muusikutele. Sindi linna Festival „Sindi Rock" on traditsiooniline ja jätkusuutlik piirkonna kultuurisündmus täna ja tulevikus. Projekt suurendab ühistegevust läbi erinevate koostöövõimaluste, mis leiavad aset rockfestivali toimumise ajal ja logokonkursi läbiviimisel.

Projekti lühikirjeldus: Sindi Rock on olnud 48 aastat Eesti rockmuusikas, esimene Sindi Rockfestival toimus 1969. aastal kahepäevase festivalina, kus esinesid bändid Fix , Syrius, Vibro. Algaastatest alates on festival toimunud oma tõusude ja mõõnadega. 2017. a sai festival uue hingamise, sündmus toodi seltsimaja seinte vahelt Sindi vabaõhulavale, muutus toimumise aeg novembrikuust suve lõppu augustisse. Festivali toomine vabaõhulavale ja uuele ajale oli igati õigustatud. Üks korralik rokifestival tahab ruumi, õhku ja õiget miljööd, et sünniks kütkestav muusika ja naudingut pakkuv meelelahutussündmus. Festivali Sindi Rock elujõulisust näitab sel aastal 49 korda ja 2019 a. viiekümnendat korda toimuv Eesti vanim rokifestival.  Kohalikul kogukonnal ja kaugemalt tulijatel on suur ootus uute festivalide toimumise vastu.

 

Mälestusmärk Julius Friedrich Seljamaale

Meede: LEADER-projektitoetus

Strateegia meede: 3.2 Piirkonna eripära, piirkonna eripärale tuginevad investeeringud

Kohalik tegevusgrupp: Rohelise Jõemaa Koostöökogu

Strateegia meetme taotlusperiood: 05.03.2018 - 18.03.2018

Tegevuse eesmärk: Sindi on rikkaliku ajalooga paik. Projekti eesmärgiks on paremini eksponeerida ajaloo- ja kultuuriväärtusi piirkonna elanikele ja külastajatele, tugevdades piirkondlikku identiteeti ja aidates kaasa kogukonna jätkusuutlikkusele. Antud projektiga rajatakse pronksist  mälestusmärk Julius Friedrich Seljamaale.

Tegevuse esialgne abikõlblik summa: 23 000.00

Toetuse määr: 60.00%

Tegevuse toetuse summa: 13 800.00

Projekti lühikirjeldus: Eesti Vabariigi 100 sünnipäevaks soovib Tori vallavalitsus  püstitada Julius Friedrich Seljamaa sünnilinna Sinti mälestusmärgi. Mälestusmärk Julius Seljamaale ei ole auavaldus ainult ühele isikule, vaid laieneb lugupidamisena kogu Eesti riigile.  Kuna tegemist on ühega Tartu rahu läbirääkimistelt (sama lepingu ratifitseerimiskomisjoni esimehega), siis on mälestusmärgil hoopis laiem tähendus, mis tuletab möödujale pidevalt meelde Tartu rahu tähtsust. Diplomaadi kalmule Tallinnas on püstitatud tagasihoidlik, kuid väärikalt mõjuv mälestusmärk, aga Sindis eluteed alustanud ja Eesti Vabariigi loomisel ja kujunemisel kaasa aidanud mees väärib  enamat mälestust. Mälestusmärk püstitatakse Sindi Gümnaasiumi esisele platsile, kuhu rajatakse ka projektist eraldi lipuväljak, korrastatakse puistu. Mälestusmärgi püstitamiseks korraldatakse ideekonkurss, valmistatakse alus, valmib pronksist mälestusmärk ja peetakse avamistseremoonia.

Tori Põhikooli spordiväljaku rekonstrueerimine

LEADER toetus

Meetme üldine eesmärk: Rohelise Jõemaa Kestlikud kogukonnad ja teenuste areng  alameede 4.2 - Külakeskuste meede, kogukonna teenused ja taristu

Projekti periood: 01.01.2018-31.12.2019

Projekti otsene eesmärk: Tori vallas on kogukonna kasutuses kaasaegne ja mitmeotstarbeline spordiväljak

Taotletav summa: 140 000 eurot

Omafinantseering: 150 000 eurot

Kogumaksumus: 290 000 eurot

Projekti lühikirjeldus: Tänane Tori valla pordiväljak, mis asub Tori Põhikooli territooriumil, on amortiseerunud ning halvas seisukorras –  drenaaž on amortiseerunud ning ei tööta, mille tõttu on ala liigniiske; jooksurajale on tekkinud praod, mis teevad sel sportimise ohtlikuks, valgustus on puudub, mis piirab väljaku kasutamisaega. Samas on väljak kogukonna poolt aktiivses kasutuses – lisaks koolitundidele, mis staadionil läbi viiakse, kasutab staadioni erivanuses jalgpallihuvilised ning kohalik spordiaktiiv. Praegune jalgpalliplats on mittestandardsete mõõtmetega, mistõttu ei saa sel kõrgematasemelisi võistlusi korraldada.

Projektiga rekonstrueeritakse spordiväljak: rajatakse drenaaž, mis likvideerib liigniiskuse; ehitatakse välja valguslahendus, mis valgustab jalgpalliplatsi  ja olemasolevat korvpalliplatsi; rajatakse standardsete mõõtmetega kunstmurukattega jalgpalliväljak,  tagatakse valmisolek jooksuradade katmiseks tartaaniga, hoovõturajaga kaugushüppeliivakastid.

Projekti tulemuseks on kaasaegne mitmeotstarbeline kogukonna spordiväljak, kus viiakse läbi kehalise kasvatuse tunde, spordipäevi, toimuvad treeningud ning korraldatakse võistlusi. Spordiväljak ei ole piiratud ning on kohalike poolt vabalt kasutatav. Tänu valgustusele ja kunstmurukattele on väljakut võimalik kauem ja rohkem kasutada.

Energiasäästlik tänavavalgustus Sauga alevikus

 

Energiasäästlik tänavavalgustus Sauga alevikus

Projekti nr 2014-2020.6.03.16-0014

31.05.2018 allkirjastati Tori Vallavalitsuse ja OÜ Kagu Elekter vahel ehitustöövõtuleping Sauga aleviku tänavavalgustuse rekonstrueerimise ehitustöödeks.

Ehitustööde tulemusena renoveeritakse olemasolevad 125 tänavavalgustuspunkti.

Ehitustööde kogumaksumuseks on 208 174,58 EUR+KM (sisaldab ka 5% muudatustöö hinda).

Ehitustööde algus on planeeritud 16. juuli 2018, lõpptähtaeg aprill 2019. 

Ehitustööde omanikujärelevalvet hakkab teostama OÜ Keskkonnaprojekt, kellega sõlmiti leping 30.05.2018, maksumusega 6552 EUR+KM (sisaldab ettenägematuid kulusid, 5%).

Tegu on ainukese ehitustööde lepinguga projektis „Energiasäästlik tänavavalgustus Sauga alevikus."

Eelnevalt on Tori VV (endine Sauga VV) antud projekti raames sõlminud 05.10.2017 lepingu projektijuhtimistöödeks AS-ga Infragate Eesti.

 

Projektist üldiselt:

26.05.2017 rahuldas Keskkonnainvesteeringute Keskus otsusega nr nr 1-25/96 Tori Vallavalitsuse (endine Sauga VV) poolt esitatud projekti „Energiasäätlik tänavavalgustus Sauga alevikus."

Projekti eesmärk on vähendada elektrienergia tarbimist tänu efektiivsema
LED-valgustustehnoloogia kasutuselevõtule.

Projekti tulemusena on renoveeritud olemasolevad 125 tänavavalgustuspunkti ja väheneb tänavavalgustuse elektrienergia tarbimine 70%.

Projekti üldinfo on kättesaadav SA KIK kodulehel aadressil: https://kik.ee/et/projekt/energiasaastlik-tanavavalgustus-sauga-alevikus