Jänesselja lasteaia renoveerimine

Projekti nimetus: Jänesselja lasteaia renoveerimine

Projekti number: Kliima.1.01.17-0065

Rahastaja: Euroopa Liidu heitmekaubanduse kauplemissüsteem

Rakendusüksus: Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus

Meede: Kliima.1.1 Energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine avaliku sektori hoonetes

Toetuse suurus: 462 970,00eurot

Omafinantseeringu summa: 228 030,00 eurot

Projekti kogumaksumus: 691 000,00 eurot

Projekti kestus: 01.08.2017 - 12.02.2019

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on vähendada hoonesse tarnitud energiat, hoone ülalpidamiskulusid, kasvuhoonegaaside heidet ning suurendavad hoone energiasäästu ja taastuvenergia kasutust.

Projekti väljund: rekonstrueeritud hoone

Projekti lühikirjeldus: Projekt aitab hoolida elukeskkonnast õues - vähendab CO2 heidet ning aitab luua mõnusa sisekliima toas, värske ja soe, tervislik ja lapsele parim. Projekti käigus saab hoone uue välimuse koos sooja katuse ja seintega, uue soojust tagastava ventilatsioonisüsteemi ning kaasaegse küttesüsteemi ja taastuvast energiast elektrienergiat tootvad päikesepaneelid.

Kavandatavad tööd: lisa soojustatakse I hooneosa laepiire ja välisseinad. Hooneosasse I ehitatakse uus kahetoruküttesüsteem. Rajatud küttesüsteem seadistatakse. Lisaks paigaldatakse hoonesse soojustagastusega tsentraalne ventilatsioonisüsteem ning katusele päikesepaneelid.

Suigu lasteaia rekonstrueerimine

Projekti nimetus: Suigu lasteaia rekonstrueerimine

Projekti number: 29.12.2017 - 31.12.2019

Rahastaja: Euroopa Liidu heitmekaubanduse kauplemissüsteem

Rakendusüksus: Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus

Meede: Kliima.1.1 Energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine avaliku sektori hoonetes

Toetuse suurus: 258 352,00 eurot

Omafinantseeringu summa: 127 248,00 eurot

Projekti kogumaksumus: 385 600,00 eurot

Projekti kestus: 29.12.2017 - 31.12.2019

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on vähendada hoonesse tarnitud energiat, hoone ülalpidamiskulusid, kasvuhoonegaaside heidet ning suurendavad hoone energiasäästu ja taastuvenergia kasutust.

Projekti väljund: rekonstrueeritud hoone

Projekti lühikirjeldus: projekt aitab hoolida elukeskkonnast õues - vähendab CO2 heidet ning aitab luua mõnusa sisekliima toas, värske ja soe, tervislik ja lapsele parim. Projekti käigus saab hoone uue välimuse koos sooja pööninglae ja seintega, uue soojust tagastava ventilatsioonisüsteemi ning hoonet hakkab kütma ainult maaküttepump.

Kavandatavad tööd: lisa soojustatakse hoone sokkel, välisseinad ja pööninglagi. Pööninglae soojustamisega kaasneb katusevahetus. Lisaks paigaldatakse hoonesse soojustagastusega tsentraalne ventilatsioonisüsteem. Tööde käigus seadistakse ümber küttesüsteem.

            

Sindi kergliiklusteede võrgustik, ehitamine ja renoveerimine

Projekti nimetus: Sindi kergliiklusteede võrgustik, ehitamine ja renoveerimine

Projekti number: 2014-2020.9.01.17-0050

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Meede: 2014-2020.9.1 Linnapiirkondade jätkusuutlik areng, projekti toetatakse struktuurifondist Euroopa Regionaalarengufond

Toetuse maksimaalne suurus: 997 431,65 eurot

Omafinantseeringu summa: 176 017,35 eurot

Projekti kogumaksumus: 1 173 449,00 eurot

Projekti kestus: 13.06.2017 - 01.12.2019

Projekti eesmärk ja tulemused: Oluliselt suureneb jalgrataste kasutamine muude transpordiliikide asemel liikumiseks linnas sees, kui ka Sindi linnast naabrite juurde (kuni Pärnuni). Suureneb ka jalgsi liikumine ning muud tervislikud tegevused (kepikõnd, rulluisutamine).

Projekti lühikirjeldus: Rajatakse kergliiklusteid, et moodustuks ühendatud tervikvõrgustik Sindi linnas. Lisatud vastav kaart. Võrgustiku otsad võimaldavad ühendada teed Sauga, Paikuse ja Tori vallal, et tekkiks veelgi suurem võrgustik kergliiklusteid. Renoveeritakse amortiseerunud teekattega teid.

Tori sotsiaalmaja ja rahvamaja maakütte ehitamine

Projekti nimetus: Tori sotsiaalmaja ja rahvamaja maakütte ehitamine

Projekti number: EU52249

Rahastaja: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest

Toetuse maksimaalne suurus: 95 460 eurot

Projekti kestus: 11.06.2018 – 10.06.2020

Projekti eesmärk: Investeeringu kaudu hoonete energiatarbe vähendamine Tori sotsiaalmajas ja aktiviseerimiskeskuses ning Tori rahvamajas võimaldab parandada kohaliku tasandi teenuste säästlikumat korraldamist.

Projekti lühikirjeldus: Tori sotsiaalmaja ja aktiviseerimiskeskuse ning rahvamaja küttekulud on väga suured ja on tekkinud oluline vajadus kulud optimeerida ja küttesüsteem kaasajastada.

Kavandatavad tööd: sotsiaalmaja ja aktiviseerimiskeskuse küttesüsteemi projekteerimine ja ehitus, rahvamaja küttesüsteemi, välitorustike paigaldamine, soojuspumba ja välikollektori paigaldus, ühendusvõimsuse loomine ja energiaaudit.

Festival "Sindi Rock"

Meede: LEADER-projektitoetus

Strateegia meede: 3.1 Piirkonna eripära, tunnusüritused

Kohalik tegevusgrupp: Rohelise Jõemaa Koostöökogu

Strateegia meetme taotlusperiood: 05.03.2018 - 18.03.2018

Tegevuse esialgne abikõlblik summa: 20 700.00

Toetuse määr: 72.46%

Tegevuse toetuse summa: 14 999.22

Tegevuse eesmärk: Projekti peamine eesmärk on arendada piirkondlikku tähtsündmust, milleks on Sindi linna legendaarne üritus Festival „Sindi Rock".  Muusikasündmus on arenenud suurema kõlapinnaga rahvusvaheliselt tunnustatud rockifestivaliks, mis pakub naudingut sellelaadse muusika austajatele ja teostusvõimalust muusikutele. Sindi linna Festival „Sindi Rock" on traditsiooniline ja jätkusuutlik piirkonna kultuurisündmus täna ja tulevikus. Projekt suurendab ühistegevust läbi erinevate koostöövõimaluste, mis leiavad aset rockfestivali toimumise ajal ja logokonkursi läbiviimisel.

Projekti lühikirjeldus: Sindi Rock on olnud 48 aastat Eesti rockmuusikas, esimene Sindi Rockfestival toimus 1969. aastal kahepäevase festivalina, kus esinesid bändid Fix , Syrius, Vibro. Algaastatest alates on festival toimunud oma tõusude ja mõõnadega. 2017. a sai festival uue hingamise, sündmus toodi seltsimaja seinte vahelt Sindi vabaõhulavale, muutus toimumise aeg novembrikuust suve lõppu augustisse. Festivali toomine vabaõhulavale ja uuele ajale oli igati õigustatud. Üks korralik rokifestival tahab ruumi, õhku ja õiget miljööd, et sünniks kütkestav muusika ja naudingut pakkuv meelelahutussündmus. Festivali Sindi Rock elujõulisust näitab sel aastal 49 korda ja 2019 a. viiekümnendat korda toimuv Eesti vanim rokifestival.  Kohalikul kogukonnal ja kaugemalt tulijatel on suur ootus uute festivalide toimumise vastu.

 

Mälestusmärk Julius Friedrich Seljamaale

Meede: LEADER-projektitoetus

Strateegia meede: 3.2 Piirkonna eripära, piirkonna eripärale tuginevad investeeringud

Kohalik tegevusgrupp: Rohelise Jõemaa Koostöökogu

Strateegia meetme taotlusperiood: 05.03.2018 - 18.03.2018

Tegevuse eesmärk: Sindi on rikkaliku ajalooga paik. Projekti eesmärgiks on paremini eksponeerida ajaloo- ja kultuuriväärtusi piirkonna elanikele ja külastajatele, tugevdades piirkondlikku identiteeti ja aidates kaasa kogukonna jätkusuutlikkusele. Antud projektiga rajatakse pronksist  mälestusmärk Julius Friedrich Seljamaale.

Tegevuse esialgne abikõlblik summa: 23 000.00

Toetuse määr: 60.00%

Tegevuse toetuse summa: 13 800.00

Projekti lühikirjeldus: Eesti Vabariigi 100 sünnipäevaks soovib Tori vallavalitsus  püstitada Julius Friedrich Seljamaa sünnilinna Sinti mälestusmärgi. Mälestusmärk Julius Seljamaale ei ole auavaldus ainult ühele isikule, vaid laieneb lugupidamisena kogu Eesti riigile.  Kuna tegemist on ühega Tartu rahu läbirääkimistelt (sama lepingu ratifitseerimiskomisjoni esimehega), siis on mälestusmärgil hoopis laiem tähendus, mis tuletab möödujale pidevalt meelde Tartu rahu tähtsust. Diplomaadi kalmule Tallinnas on püstitatud tagasihoidlik, kuid väärikalt mõjuv mälestusmärk, aga Sindis eluteed alustanud ja Eesti Vabariigi loomisel ja kujunemisel kaasa aidanud mees väärib  enamat mälestust. Mälestusmärk püstitatakse Sindi Gümnaasiumi esisele platsile, kuhu rajatakse ka projektist eraldi lipuväljak, korrastatakse puistu. Mälestusmärgi püstitamiseks korraldatakse ideekonkurss, valmistatakse alus, valmib pronksist mälestusmärk ja peetakse avamistseremoonia.

Tori Põhikooli spordiväljaku rekonstrueerimine

LEADER toetus

Meetme üldine eesmärk: Rohelise Jõemaa Kestlikud kogukonnad ja teenuste areng  alameede 4.2 - Külakeskuste meede, kogukonna teenused ja taristu

Projekti periood: 01.01.2018-31.12.2019

Projekti otsene eesmärk: Tori vallas on kogukonna kasutuses kaasaegne ja mitmeotstarbeline spordiväljak

Taotletav summa: 140 000 eurot

Omafinantseering: 150 000 eurot

Kogumaksumus: 290 000 eurot

Projekti lühikirjeldus: Tänane Tori valla pordiväljak, mis asub Tori Põhikooli territooriumil, on amortiseerunud ning halvas seisukorras –  drenaaž on amortiseerunud ning ei tööta, mille tõttu on ala liigniiske; jooksurajale on tekkinud praod, mis teevad sel sportimise ohtlikuks, valgustus on puudub, mis piirab väljaku kasutamisaega. Samas on väljak kogukonna poolt aktiivses kasutuses – lisaks koolitundidele, mis staadionil läbi viiakse, kasutab staadioni erivanuses jalgpallihuvilised ning kohalik spordiaktiiv. Praegune jalgpalliplats on mittestandardsete mõõtmetega, mistõttu ei saa sel kõrgematasemelisi võistlusi korraldada.

Projektiga rekonstrueeritakse spordiväljak: rajatakse drenaaž, mis likvideerib liigniiskuse; ehitatakse välja valguslahendus, mis valgustab jalgpalliplatsi  ja olemasolevat korvpalliplatsi; rajatakse standardsete mõõtmetega kunstmurukattega jalgpalliväljak,  tagatakse valmisolek jooksuradade katmiseks tartaaniga, hoovõturajaga kaugushüppeliivakastid.

Projekti tulemuseks on kaasaegne mitmeotstarbeline kogukonna spordiväljak, kus viiakse läbi kehalise kasvatuse tunde, spordipäevi, toimuvad treeningud ning korraldatakse võistlusi. Spordiväljak ei ole piiratud ning on kohalike poolt vabalt kasutatav. Tänu valgustusele ja kunstmurukattele on väljakut võimalik kauem ja rohkem kasutada.

Energiasäästlik tänavavalgustus Sauga alevikus

 

Energiasäästlik tänavavalgustus Sauga alevikus

Projekti nr 2014-2020.6.03.16-0014

31.05.2018 allkirjastati Tori Vallavalitsuse ja OÜ Kagu Elekter vahel ehitustöövõtuleping Sauga aleviku tänavavalgustuse rekonstrueerimise ehitustöödeks.

Ehitustööde tulemusena renoveeritakse olemasolevad 125 tänavavalgustuspunkti.

Ehitustööde kogumaksumuseks on 208 174,58 EUR+KM (sisaldab ka 5% muudatustöö hinda).

Ehitustööde algus on planeeritud 16. juuli 2018, lõpptähtaeg aprill 2019. 

Ehitustööde omanikujärelevalvet hakkab teostama OÜ Keskkonnaprojekt, kellega sõlmiti leping 30.05.2018, maksumusega 6552 EUR+KM (sisaldab ettenägematuid kulusid, 5%).

Tegu on ainukese ehitustööde lepinguga projektis „Energiasäästlik tänavavalgustus Sauga alevikus."

Eelnevalt on Tori VV (endine Sauga VV) antud projekti raames sõlminud 05.10.2017 lepingu projektijuhtimistöödeks AS-ga Infragate Eesti.

 

Projektist üldiselt:

26.05.2017 rahuldas Keskkonnainvesteeringute Keskus otsusega nr nr 1-25/96 Tori Vallavalitsuse (endine Sauga VV) poolt esitatud projekti „Energiasäätlik tänavavalgustus Sauga alevikus."

Projekti eesmärk on vähendada elektrienergia tarbimist tänu efektiivsema
LED-valgustustehnoloogia kasutuselevõtule.

Projekti tulemusena on renoveeritud olemasolevad 125 tänavavalgustuspunkti ja väheneb tänavavalgustuse elektrienergia tarbimine 70%.

Projekti üldinfo on kättesaadav SA KIK kodulehel aadressil: https://kik.ee/et/projekt/energiasaastlik-tanavavalgustus-sauga-alevikus