Projektid

 Erasmus+ rahvusvaheline koostööprojekt „Brave New You – Reloaded"

 

Kestvus: veebruar 2020 – detsember 2021

Partnerriigid: Eesti, Belgia, Saksamaa, Sloveenia, Rootsi, Portugal, Itaalia, Slovakkia, Kreeka, Makedoonia

Projekti sihtgrupp: 14-30-aastased Tori valla noored

Projekti Eesti partner: Sauga Avatud Noortekeskus

Kontakt: Reelika Rüütli, 5695 1200, saugaank@torivald.ee

 

Projekti lühikirjeldus

Sauga Avatud Noortekeskus on partner rahvusvahelises strateegilises koostööprojektis „Brave New You – Reloaded", mille juhtiv koordinaator on Belgia.

Projekt "Brave New You - Reloaded" suund on lähendada kogukondi, luues usalduse erinevate noorte vahel, samuti aidata kaasa noorel kujuneda kogukonna aktiivseks liikmeks ning olla osaline muutuste loojaks nii kohalikul kui ka Euroopa tasandil, mis loob aluse avatuma ja kaasavama Euroopa kujunemisele.

Projekti tegevus keskendub noortele, kel on ühel või teisel põhjusel olnud vähem võimalusi kogukonna elus ja tegevustes kaasa rääkida ning tegutseda. Läbi rahvusvahelise koostööprojekti nii kohalike kui ka rahvusvaheliste tegevuste kaudu üheskoos kogukonna noorsootöö asutuste ja noorsootöötajatega luuakse võimalus noortel oma ideede, ettepanekute ning mõtetega jõuda kogukonna teiste liikmeteni.

Projekti eesmärgid:

  • Suurendada noorsootöötajate võimet jõuda erineva taustaga (etniline, usuline, kultuuriline, sooline, majanduslik, sotsiaalne jne) noorteni ning anda neile võimalus kogukonnas ja ühiskonnas laiemalt aktiivsemalt osaleda ning kaasa rääkida;
  • Suurendada kogukondade sotsiaalset ühtekuuluvust, luues dialoogi erineva taustaga noorte ja kogukonna liikmete vahel;
  • Avardada noorte ja noorsootöötajate teadmisi ning oskuseid, mille eesmärk on aidata kaasa noore aktiivsemaks kodanikuks kujunemisel kogukonnas;
  • Aidata kaasa avatuma ja kaasavama Euroopa kujunemisele;
  • Tuua esile erineva taustaga noorte nägemus kaasavast Euroopast.

 

Projekti "Brave New You - Reloaded" tegevused saavad teoks Euroopa Liidu Erasmus+ Programmi toel koostöös üheteistkümne rahvusvahelise partneriga 10 Euroopa riigist.

 

 

 

 

 

Tori õpilasmaleva 2018 töötuba - kuulutus 

Tori Õpilasmalev 2016-2018
Viitenumber: 619216670937

Projekti eesmärk oli läbi olulise töökasvatusmeetodi kujundada noortes väärtushinnanguid, omandada sotsiaalset kompetentsust ja töökogemust, see sai täidetud.

Kokku osales 110 Tori valla noort, kes Tori valla kultuuriobjekte korrastades, kaasati kogukonna tegemistesse. Toimusid ka erinevad põnevad ühisüritused: seikluspäevad, töötoad, lõpupeod. 
 
Projetijuht: Ave Aaslaid