Projektid

 

Erasmus+ rahvusvaheline koostööprojekt „Brave New You – Reloaded"

 

Kestvus: veebruar 2020 – detsember 2021

Partnerriigid: Eesti, Belgia, Saksamaa, Sloveenia, Rootsi, Portugal, Itaalia, Slovakkia, Kreeka, Makedoonia

Projekti sihtgrupp: 14-30-aastased Tori valla noored

Projekti Eesti partner: Sauga Avatud Noortekeskus

Kontakt: Reelika Rüütli, 5695 1200, saugaank@torivald.ee

 

Projekti lühikirjeldus

Sauga Avatud Noortekeskus on partner rahvusvahelises strateegilises koostööprojektis „Brave New You – Reloaded", mille juhtiv koordinaator on Belgia.

Projekt "Brave New You - Reloaded" suund on lähendada kogukondi, luues usalduse erinevate noorte vahel, samuti aidata kaasa noorel kujuneda kogukonna aktiivseks liikmeks ning olla osaline muutuste loojaks nii kohalikul kui ka Euroopa tasandil, mis loob aluse avatuma ja kaasavama Euroopa kujunemisele.

Projekti tegevus keskendub noortele, kel on ühel või teisel põhjusel olnud vähem võimalusi kogukonna elus ja tegevustes kaasa rääkida ning tegutseda. Läbi rahvusvahelise koostööprojekti nii kohalike kui ka rahvusvaheliste tegevuste kaudu üheskoos kogukonna noorsootöö asutuste ja noorsootöötajatega luuakse võimalus noortel oma ideede, ettepanekute ning mõtetega jõuda kogukonna teiste liikmeteni.

Projekti eesmärgid:

  • Suurendada noorsootöötajate võimet jõuda erineva taustaga (etniline, usuline, kultuuriline, sooline, majanduslik, sotsiaalne jne) noorteni ning anda neile võimalus kogukonnas ja ühiskonnas laiemalt aktiivsemalt osaleda ning kaasa rääkida;
  • Suurendada kogukondade sotsiaalset ühtekuuluvust, luues dialoogi erineva taustaga noorte ja kogukonna liikmete vahel;
  • Avardada noorte ja noorsootöötajate teadmisi ning oskuseid, mille eesmärk on aidata kaasa noore aktiivsemaks kodanikuks kujunemisel kogukonnas;
  • Aidata kaasa avatuma ja kaasavama Euroopa kujunemisele;
  • Tuua esile erineva taustaga noorte nägemus kaasavast Euroopast.

 

Projekti "Brave New You - Reloaded" tegevused saavad teoks Euroopa Liidu Erasmus+ Programmi toel koostöös üheteistkümne rahvusvahelise partneriga 10 Euroopa riigist.

 

   

 

 

Erasmus+ rahvusvaheline koostööprojekt „YES! GAM-EU: Youth Engagement Strategies and Gamification in the EU"

 

Kestvus: oktoober 2018 – oktoober 2020

Eesti organisatsioon liitus projektiga poole pealt, august 2019 (vahetas ühe partneri välja).

Partnerriigid:  Eesti, Belgia, Portugal, Bulgaaria, Itaalia.

Projekti sihtgrupp: 14-30-aastased noored

Projekti Eesti partner: Sauga Avatud Noortekeskus

Kontakt: Reelika Rüütli, 5695 1200, saugaank@torivald.ee

 

Projekti lühikirjeldus:

Sauga Avatud Noortekeskus on partner rahvusvahelises strateegilises koostööprojektis „YES! GAM-EU: Youth Engagement Strategies and Gamification in the EU", mille juhtiv koordinaator on Belgia.

Arvestades lähenevaid Euroopa Parlamendi valimisi, edendab see projekt uut lähenemisviisi ELile kui positiivset muutust, uskudes, et Euroopa kodanikud peaksid olema kaasatud arutellu, millist Euroopat nad lähitulevikus näha tahaksid. Projekti kirjutajad usuvad, et esimestena tuleks pöörduda noorte poole, kuna nemad saavad olla juhid ja levitajad uuenduslike viiside leidmisel ja edendamisel demokraatlikuma, võrdsema ja kaasavama liidu loomisel.

 

Projekti eesmärgid:

  • Levitada noorte seas Euroopa Liidu kohta käivat teavet ja uudiseid läbi uuenduslike meediakanalite, mis on tõlgitud mitmesse erinevasse keelde. Meediakanalite seas on veebipõhine simulatsioonimängude platvorm ja rakendus.
  • Korraldada noortele ja noorsootöötajatele harivaid töötubasid Euroopa Liidu teemadel, et nad saaksid levitada Eli väärtusi ja prioriteete kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa tasandil.
  • Pakkuda noortele erinevaid õpikogemusi, et nad saaksid teiste Euroopa noortega oma mõtteid ja ideid vahetada, tegeleda poliitiliste küsimustega ja välja töötada ideid parema Euroopa tuleviku jaoks.
  • Korraldada üritusi, et ELi uudised ja informatsioon jõuaks erinevatesse maapiirkondadesse ja ebasoodsas olukorras olevatesse linnapiirkondadesse, keskendudes konkreetsemalt 2019. aasta valimistele.

 

Rahastuslause: Projekti „YES! GAM-EU: Youth Engagement Strategies and Gamification in the EU" tegevused saavad teoks Euroopa Liidu Erasmus+ Programmi toel koostöös viie rahvusvahelise partneriga viiest erinevast Euroopa riigist.

 

  

 

 

Suvefestival Tori Ööd ja Päevad

Suvefestivali toetab LEADER-projekt "Kestlikud kogukonnad ja teenuste areng" (meede 19.2), taotlus nr 619217672813: Suvefestival TORI ÖÖD JA PÄEVAD.

 

2018.aasta suvefestivali fotod

2019.aasta suvefestivali fotod

2020. aasta festivali fotod leitavad siit:

Tori kodukohvikute öö;

tantsuõhtu ansambliga Vanad Sõbrad 14. augustil;

taasiseseisvuspäeva rabamatk 20. augustil.

 

 

Festival Sindi Rock

Festivali Sindi Rock toetab LEADER-projekt "Piirkonna eripära, tunnusüritused" (meede 3.1), taotlus nr 19201800315: "Korraldamine/läbiviimine: Festival "Sindi Rock".

2018. aasta festivali fotod

2019. aasta festivali fotod

 

 

Tori Õpilasmalev 2016-2018
Viitenumber: 619216670937

Tori õpilasmaleva 2018 töötuba - kuulutus 

Projekti eesmärk oli läbi olulise töökasvatusmeetodi kujundada noortes väärtushinnanguid, omandada sotsiaalset kompetentsust ja töökogemust, see sai täidetud.

Kokku osales 110 Tori valla noort, kes Tori valla kultuuriobjekte korrastades, kaasati kogukonna tegemistesse. Toimusid ka erinevad põnevad ühisüritused: seikluspäevad, töötoad, lõpupeod. 
 
Projektijuht: Ave Aaslaid

Kooliõpilased loodusturismis 2017-2019
Viitenumber: 619217672799
 
Kooliõpilased loodusturismis 2017-2019 eesmärk on õpetada noori põhjalikult tundma piirkonna  erakordselt rikast loodus- ja  kultuuripärandit. 
Õpilased tutvuvad Soomaa loodusega, ettevõtluse ja ettevõtlikkusega, saanud ettevalmistuse piirkonna külastuskeskuses töötamiseks.
Tegevused toimuvad 2017/18 õa ja 2018/19 õa Tori Põhikooli III kooliastme (7.-9. kl) õpilastega. 
Iga kuu toimub 1 kokkusaamine, kokku õppeaastas 9 x, kus erinevate loodusturismi edendajate eestvõttel viiakse läbi töötuba:
teoreetiline teema avamine koolimajas
väljasõit teema praktiliseks avamiseks Soomaal
töötuba  turismiettevõtja juures
Töötoad:
Ausa aiavilja töötuba Klaara-Manni Puhkemajas
Sügis talus programm C.R. Jakobsoni Talumuuseumis Kurgjal
Loodushoid ja loodussõbralik eluviis, töötuba Soomaa Külastuskeskuses
Ekskursiooni töötuba, Suure-Kõpu mõis, Kõpu külastuskeskus
Soomaa loodusturismi töötuba, Soomaa Külastuskeskuses
Talvine Soomaa, Tõramaa puisniit
Kodukoha turismiettevõtjate tegevust tutvustav töötuba, Tuka Talu
Säästliku eluviisi töötuba – looduses loodusega koos, Tipu Looduskool
Soomaa Värava I-punktis planeeritavat tegevust tutvustav töötuba, Tori Rahvamaja
 
Projektijuht: Erika Nõmm