Eametsa küla Õuemaa kinnistu detailplaneering

1.07.24

Tori Vallavolikogu 20. juuni 2024 otsusega nr 283  algatati detailplaneering Tori vallas Eametsa külas Õuemaa kinnistul ja jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang, lähteseisukohad