Vastuvõtuks palume aja eelnevalt kokku leppida.

Majandusosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Majandusosakonna juhataja Jüri Puust 5183374 Valitsuse liige; majandusosakonna töö korraldamine (Tori)
Taristunõunik Toomas Parm 5206932 Teede ja tänavate korrashoid ja välisvalgustus, veolubade väljastamine (Tori (puhkus 15.-28.07; 30.07-1.08))
Haldusjuht Maie Põder 5098829 Valla hoonete halduse korraldamine (Tori (puhkus 22.-23.07; 25.-26.07; 29.07))
Vallaaednik Ametikoht täitmata
Kalmistuvaht Leiu Tünder 53093902 Sindi kalmistud (puhkus 12.-25.08)
Kalmistuvaht Riho Raiesmaa 51919838; 5046734 Tori kalmistu (puhkus 25.06- 22.07)