Tori Vallavalitsuse liikmed

Vallavalitsuse liige

Telefon

E-post

Vallavanem Lauri Luur

5237966

lauri.luur@torivald.ee

Abivallavanem Signe Rõngas

Are piirkonna esindaja

Arendusprojektid, planeerimine ja ehitustegevus

5253189

signe.rongas@torivald.ee

Abivallavanem Priit Ruut

Sauga piirkonna esindaja

Sotsiaaltöö ja ühistranspordi korraldus

56490409

priit.ruut@torivald.ee

Abivallavanem Jana Malõh

Haridus, kultuur ja sport

5259421

jana.maloh@torivald.ee

Kristjan Kullerkan

Ruumiline planeerimine ja arendus

59182828

kristjan.kullerkan@torivald.ee

Raigo Paulberg

Sindi piirkonna esindaja

56670496

raigo.paulberg@torivald.ee

Jüri Puust

Tori piirkonna esindaja

Kinnistute ja hoonete haldus

Teede ja tänavate, avalike alade ning välisvalgustuse korrashoid

Jäätmekäitlus ja keskkonnaküsimused

5183374

jyri.puust@torivald.ee