Välireklaami paigaldamise taotlus

Tori valla juriidilise aadressi ja tegutsemiskohaga ettevõtted on reklaamimaksust vabastatud. 

 

Välireklaami paigaldamise loa taotlemiseks tuleb Tori Vallavalitsusele esitada täidetud ja allkirjastatud taotlus. Kõige lihtsam on seda teha iseteeninduses.

 

Kui kasutate täietavad pdf-i, tuleb taotlusvorm koos lisadega edastada allkirjastatud digikonteinerina aadressile reklaam@torivald.ee. Taotluse võib ka välja printida ja täita käsitsi ning koos lisadega postitada Tori Vallavalitsuse postiaadressile või tuua Sauga teenuskeskusesse Sauga alevikus, Selja tee 1a.

 

Kui saadate taotluse e-posti või posti teel, tuleb kindlasti lisada asendiskeem välireklaami paigalduskohaga. Selleks on hea kasutada väljavõtet Maa-ameti geoportaalist. Geoportaali maainfo kaardirakenduse abil saab määrata ka reklaami koordinaadid ning kitsenduste kaardi abil saab hinnata, kas paigaldatav välireklaam asub mõnes kitsenduse piirkonnas (muinsuskaitse, maantee kaitsevöönd, ranna või kalda ehituskeeluvöönd vmt). Välireklaami kavandamisel tee kaitsevööndisse tuleb jälgida nõudeid liiklusvälisele teabevahendile.

 

Kui välireklaam soovitakse paigaldada kohtkindlale reklaamikandjale, mida ei ole kantud ehitisregistrisse ning mille pindala on üle 4 m2 ja kõrgus üle 2,5 m, tuleb enne reklaamikandja ja välireklaami paigaldamist esitada Tori Vallavalitsusele ehitisregistri kaudu ehitusseadustiku kohane ehitusteatis ja ehitusprojekt. Alla nimetatud mõõtmete paigaldatav kohtkindel reklaamikandja tuleb enne paigaldamist kooskõlastada vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonnaga. Ajutiste reklaamikandjate paigaldamise õigus antakse koos välireklaami paigaldusloaga.

 

Info reklaamimaksu kohta

 

 

Taotluse vorm ja õigusaktid

 

Taotle iseteeninduses

Välireklaami paigaldamise taotlus   (täidetav pdf, arvutis täitmiseks tuleb vorm enne täitmist alla laadida)

 

Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaksu kehtestamine

 

Probleemide korral loa täitmisel või välireklaami paigaldamise kohta tekkivate küsimuste korral saab infot: Andres Riivits, korrakaitseametnik, e-post: andres.riivits@torivald.ee, telefon: 5306 6561