Vabad töökohad

Are Kool pakub tööd 

Are Kool (Kooli tn 1, Are alevik, www.are.edu.ee) ootab 2023/24. õppeaastast kooliperega liituma rõõmsameelseid ja lastest hoolivaid kolleege: 

  • saksa keele õpetaja - 4 tundi nädalas;

  • eripedagoog - 0,5 ametikohta;

  • abiõpetaja - 1,0 ametikohta.

Pakume vaheldusrikast tööd koduses ja kaunis keskkonnas, toetavas, positiivses ja arengule suunatud meeskonnas. Meie ootame Sinult lisaks suurepärastele teadmistele ja koostöösoovile enesejuhtimis- ja empaatiavõimet. 

Kandideeri meile ning saada digiallkirjastatult (soovitavalt ühes digiümbrikus) aadressile direktor@are.edu.ee hiljemalt 20.06.2023 järgmised dokumendid:

  • avaldus, mis sisaldab omakäelist kinnitust, et kandideerijal puuduvad antud ametikohale asumiseks seadusest tulenevad takistavad asjaolud;
  • CV ja motivatsioonikiri;
  • haridust tõendavate dokumentide koopiad.

Täiendav info telefonil 5348 2880.
Tööle asumine 22. augustil 2023. a.  

 

 

 

 

Tori Vallavalitsus otsib tugiisikut 7-aastasele poisile

Tugiisiku ülesandeks on aidata kaasa lapse sotsiaalsete suhete loomisele ja hoidmisele lasteaias oleku ajal (Sindi Lasteaed).
Nõudmised kandidaadile:
  • Hea suhtlemisoskus
  • Kannatlikkus
  • Kohusetundlikkus ja kokkulepetest kinni pidamine
  • Hea kohanemisvõime
Tugiisikuga sõlmitakse käsundusleping. Teenuse maht ja kestvus lepitakse kokku vastavalt lapse vajadustele.