Tori valla noorsootöö uuringud

Tori valla noorsootöö uuring

2022. aasta märtsikuus oli kõigil Tori valla noortel, noorsootöötajatel ja noorteühingutel võimalus osaleda noorsootöö uuringus. Uuringu eesmärk oli hinnata noorsootööd ja pöörata noorsootöö arendamisel rohkem tähelepanu noorte vajadustele. Vastused aitavad meid noorte arengut toetava vaba aja sisustamise planeerimisel ning võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel. Küsitluse kaudu kogutud andmed leiavad kasutust ka noorsootöö kvaliteedihindamise mudelis. Noorsootöö kvaliteedihindamise mudel on töövahend kohalikule omavalitsusele, mille abil saab kaardistada noorsootöö tugevusi ja arendamist vajavaid valdkondi, tulemuste põhjal planeerida edasist arengut ja jälgida edusamme.

 

Tori valla noorsootöö kvaliteedihindamise raport

Noorsootöö kvaliteedihindamise raport (xls)