« Tagasi

Sindi vanim maja saab uue elu

Tori vallavalitsus rekonstrueerib lisarahastuse toel Sinti 19. sajandi esimeses pooles ehitatud Pärnu maantee 51 elamu, mis kuulub Pärnumaa kultuurimälestiste hulka ja on teadaolevalt linna vanim maja.   

Pärnu maantee 51 hoone pärineb Sindi vabrikuhoonestuse vanimast kihistusest. Tegemist on klassitsistlikus võtmes ehitatud 2-korruselise majaga, mille ehitusaeg jääb ilmselt 1830-1860 aastate vahele. Seega on suure tõenäosusega tegemist vanima Sindis säilinud hoonega.

Praegu seisab kortermaja tühjana ning selle halb seisukord ei võimalda seal elada. Kuid Sindi linna ning kogu Eesti seisukohalt on tegemist ühe omapärasema puitelamuga 19. sajandi algupoolest. Pärnu maantee 51 maja on Eesti puitarhitektuuri ajaloos tähelepanuväärsel kohal, sest selle analooge pole mujalt linnadest teada. Hoone sarnaneb põhilahenduselt sajakonna meetri kaugusele jääva Pärnu maantee 53 hoonele. Mõlema puhul võib aimata ülevenemaaliste tüüpprojektide stilistikast.

Vallaarhitekt Kristjan Kullerkani sõnul on vald hoonele juba tellinud rekonstrueerimise eelprojekti ja hetkel on käimas Muinsuskaitse toetusega ehitise tarindite uuring, misjärel saab juba edasi liikude ehitusprojekti tellimisega. Elamu rekonstrueerimistööd on planeeritud läbi viia järgmise aasta jooksul.

„Pärnu maantee 51 on juba pikka aega olnud õnnetus seisus ja riivanud Sindi gümnaasiumi ees nii kohalike kui külastajate silma. Rekonstrueerimistööde lõppedes saab Sindi kõige vanem hoone taastatud selle esialgses funktsionaalsuses, aga energiatõhusalt," ütles vallavanem Lauri Luur.

Sindi vanim maja rekonstrueeritakse KredExi COVID-19 eriolukorrast tuleneva korterelamute toetuse meetme rahastuse abil. Projekti eeldatav maksumus on 405 900, millest pea poole moodustab toetus. Ülejäänu katab vallavalitsus omavahenditest.