« Tagasi

Tallinn-Pärnu-Ikla maantee Are-Nurme km 109,5-120,6 lõigu Are möödasõidu ning oleva maantee rekonstrueerimise eelprojekti avalik väljapanek ja avalik arutelu

 

Maanteeamet teatab E67 Tallinn-Pärnu-Ikla maantee Are-Nurme km 109,5-120,6 lõigu Are möödasõidu ning oleva maantee rekonstrueerimise eelprojekti avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest

Tallinn-Pärnu-Ikla maantee Are-Nurme lõigu eelprojekti eesmärk on Are möödasõidu rajamine, liiklusohutuse taseme tõstmine ning tehniliselt optimaalsete ja majanduslikult tasuvate lahenduste väljatöötamine. Teelõik algab Parisselja tee ristmikust ning lõppeb Nurme-Papsaare maantee ristmiku juures.

Projektiga on ettenähtud rajada 2+1 möödasõidu aladega keskpiirdega maantee. Projekteeritud on kaks eritasandilist liiklussõlme, üks Are möödasõidule ja teine Nurme turbatööstuse juurde.

Eelprojektiga on võimalik tutvuda perioodil 28.05.2018 – 07.06.2018 alljärgnevates kohtades:

Maanteeameti kodulehel www.mnt.ee

Tori vallavalitsuse veebilehel www.torivald.ee

Skepast&Puhkim OÜ kontoris aadressil Laki 34, Tallinn 12915.

 

Avalik arutelu toimub 7. juunil 2018 kl 17.00 Are huvikeskuses (Pärivere tee 17, Are alevik)

Eelprojekti koostamise algataja, korraldaja ja otsustaja on Maanteeamet (kontaktisik Mart Michelis) aadressil Pärnu mnt 463a, Tallinn 10916, tel 611 9385, mart.michelis@mnt.ee

Eelprojekti koostaja on Skepast&Puhkim OÜ (kontaktisik Andres Brakmann), aadressil Laki 34, Tallinn 12915, tel +372 5656 6721, andres.brakmann@skpk.ee