« Tagasi

Projekteerimistingimuste eelnõude avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus teatab, et 16.-29. maini 2018 toimub Vainu külas Vainu-Evaldi  detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Sauga Vallavolikogu on 25.08.2006 otsusega nr 91 kehtestanud Vainu-Evaldi kinnistu detailplaneeringu. Projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada detailplaneeringuga määratud tehnilise taristu paiknemist (septik+imbväljak) Koopa tee 6 kinnistul.

16.-29. maini 2018 toimub Vainu külas Kubja detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Sauga Vallavolikogu on 21.09.2007 otsusega nr 116 kehtestanud Kubja kinnistu detailplaneeringu. Projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada detailplaneeringuga määratud tehnilise taristu paiknemist (puurkaev) Lagle tee 7 kinnistul.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Sauga vallamajas Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee. Eelnõu avalikule väljapanekule järgnev avalik arutelu toimub vajaduse korral 30. mail 2018 kell 16.00 Sauga vallamajas. Täpsem info tel 442 0330 ja piret.kallas@torivald.ee.