Arenguhüppe (AH) taotlusvooru eesmärk on toetada tegevusi, mis võimaldavad vabaühendustel tõhusamalt nii oma põhikirjalisi kui ka avalikest huvidest lähtuvaid eesmärke saavutada nii...

Vabaühenduste 2024. aasta arenguhüppe taotlusvoor on avatud

Arenguhüppe (AH) taotlusvooru eesmärk on toetada tegevusi, mis võimaldavad vabaühendustel tõhusamalt nii oma põhikirjalisi kui ka avalikest huvidest lähtuvaid eesmärke saavutada nii...

Tori Vallavalitsuse 21. veebruari istungist lähemalt siit . Huvilisi oodatakse pesakastide meisterdamise töötubadesse, loe rohkem siit . Tammistes leviv ebameeldiv lõhn on looduslikku...

Infokiri 26. veebruaril

Tori Vallavalitsuse 21. veebruari istungist lähemalt siit . Huvilisi oodatakse pesakastide meisterdamise töötubadesse, loe rohkem siit . Tammistes leviv ebameeldiv lõhn on looduslikku...

2. märtsist 15. aprillini saab e-PRIAs esitada loomakasvatuse otsetoetuste taotlusi. Käesoleval aastal saab taotleda piimalehma kasvatamise otsetoetust (PTK), ammelehma kasvatamise otsetoetust...

2. märtsil algab PRIAs loomakasvatuse otsetoetuste taotlemine

2. märtsist 15. aprillini saab e-PRIAs esitada loomakasvatuse otsetoetuste taotlusi. Käesoleval aastal saab taotleda piimalehma kasvatamise otsetoetust (PTK), ammelehma kasvatamise otsetoetust...

Sel aastal toimuv elurikkuse koolituste sari saab avalöögi töötoaga! Pesakastide meisterdamine on üks võimalus suurendada meie asulate elurikkust. Tule meisterda üksi või koos perega...

Huvilisi oodatakse pesakastide meisterdamise töötubadesse

Sel aastal toimuv elurikkuse koolituste sari saab avalöögi töötoaga! Pesakastide meisterdamine on üks võimalus suurendada meie asulate elurikkust. Tule meisterda üksi või koos perega...

Tori Vallavalitsus korraldab elektroonilise enampakkumise Tori vallale kuuluvate mitteeluruumite võõrandamiseks: 1.  kuuriboks aadressil Are alevik, Kuuse tn 2-8 (registriosa nr...

Vallavalitsus müüb elektroonilisel enampakkumisel kuuriboksid Are alevikus

Tori Vallavalitsus korraldab elektroonilise enampakkumise Tori vallale kuuluvate mitteeluruumite võõrandamiseks: 1.  kuuriboks aadressil Are alevik, Kuuse tn 2-8 (registriosa nr...

Sindi raekoja hoone avatäidete restaureerimis- ja paigaldustöödeks otsustati sõlmida töövõtuleping osaühinguga Vaaderpuu. Lepingu maksumus on 27 336,40 eurot (lisandub käibemaks). ...

Vallavalitsuse 21. veebruari istungil

Sindi raekoja hoone avatäidete restaureerimis- ja paigaldustöödeks otsustati sõlmida töövõtuleping osaühinguga Vaaderpuu. Lepingu maksumus on 27 336,40 eurot (lisandub käibemaks). ...

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavolikogu 15. veebruari 2024 otsusega nr 235 algatatud detailplaneeringust ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamisest Tori vallas Tammiste...

Detailplaneeringu algatamine Tammiste külas Mesika tn 3 kinnistul

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavolikogu 15. veebruari 2024 otsusega nr 235 algatatud detailplaneeringust ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamisest Tori vallas Tammiste...

Viimasel ajal on mitmel pool Tori vallas, aga mujalgi Eesti piirkondades täheldatud, et maapinnale on tekkinud pruunikad laigud, millel on väga ebameeldiv lõhn. Toris on selliseid laike nähtud...

Tammistes leviv ebameeldiv lõhn on looduslikku päritolu

Viimasel ajal on mitmel pool Tori vallas, aga mujalgi Eesti piirkondades täheldatud, et maapinnale on tekkinud pruunikad laigud, millel on väga ebameeldiv lõhn. Toris on selliseid laike nähtud...

Tori Vallavalitsus korraldab 11.03-24.03.2024 Kiviranna kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku. Planeeringuala suurusega 10185 m² asub Navesti jõe ääres Rätsepa külas. Kinnistu...

Kiviranna kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 11.03-24.03.2024

Tori Vallavalitsus korraldab 11.03-24.03.2024 Kiviranna kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku. Planeeringuala suurusega 10185 m² asub Navesti jõe ääres Rätsepa külas. Kinnistu...

Tori Vallavalitsus korraldab 20.02-04.03.2024 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Selja külas Rakvere mnt 15 kinnistule (80801:001:0015) kauplushoone ehitamiseks ning...

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek Selja külas Rakvere mnt 15 kinnistule kauplushoone ehitamiseks

Tori Vallavalitsus korraldab 20.02-04.03.2024 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Selja külas Rakvere mnt 15 kinnistule (80801:001:0015) kauplushoone ehitamiseks ning...

Eile algas Sindi sauna pesuruumi põranda remont ning seetõttu on saun 22. ja 23. veebruaril suletud. Esiti pidid tööd toimuma eelmisel nädalal, kuid töömeeste haigestumise tõttu lükkus...

Sindi saun on remondi tõttu kaks päeva suletud

Eile algas Sindi sauna pesuruumi põranda remont ning seetõttu on saun 22. ja 23. veebruaril suletud. Esiti pidid tööd toimuma eelmisel nädalal, kuid töömeeste haigestumise tõttu lükkus...

Tori vald kogub Kilksama elanikelt sisendit mänguväljaku projekteerimiseks aadressile Nõmmeliiva tee 1a. Selleks palume kõigil Kilksama elanikel vastata küsitlusele, mida saab teha SIIN ....

Küsitlus Kilksama elanikele seoses mänguväljaku projekteerimisega

Tori vald kogub Kilksama elanikelt sisendit mänguväljaku projekteerimiseks aadressile Nõmmeliiva tee 1a. Selleks palume kõigil Kilksama elanikel vastata küsitlusele, mida saab teha SIIN ....

Alates 2021. aastast kuulub vallale Tammiste külas Tammiste paisjärve kinnistu, millel asuv paisjärv on rajatud 1974. aastal. Paisjärv asub maaparandusehitise eesvooluks oleval Pahkojal, mida...

Tammiste paisjärve seisundit hakatakse hindama

Alates 2021. aastast kuulub vallale Tammiste külas Tammiste paisjärve kinnistu, millel asuv paisjärv on rajatud 1974. aastal. Paisjärv asub maaparandusehitise eesvooluks oleval Pahkojal, mida...

Tori Vallavalitsuse 14. veebruari istungist lähemalt siit . Tori Vallavolikogu kogunes 15. veebruaril, täpsemalt siit . Eesti Vabariigi aastapäeva tähistatakse üle valla, loe rohkem ...

Infokiri 19. veebruaril

Tori Vallavalitsuse 14. veebruari istungist lähemalt siit . Tori Vallavolikogu kogunes 15. veebruaril, täpsemalt siit . Eesti Vabariigi aastapäeva tähistatakse üle valla, loe rohkem ...

Pärnu Linnavalitsus ja Tori Vallavalitsus menetlevad ühiselt Pärnu linna Rail Baltica infrastruktuuri Pärnu piirkonna hoolduskeskuse ja kaubaterminali detailplaneeringut. Kavandatava Rail...

Rail Baltica Pärnu kaubaterminali detailplaneeringu avalik väljapanek ja arutelu

Pärnu Linnavalitsus ja Tori Vallavalitsus menetlevad ühiselt Pärnu linna Rail Baltica infrastruktuuri Pärnu piirkonna hoolduskeskuse ja kaubaterminali detailplaneeringut. Kavandatava Rail...

1.     Otsustati sõlmida  töövõtuleping  osaühinguga AB  Artes  Terrae Oti  tee,  Tammiku  tee, Taara  tee,  Tõrukese ...

Vallavalitsuse 14. veebruari istungil

1.     Otsustati sõlmida  töövõtuleping  osaühinguga AB  Artes  Terrae Oti  tee,  Tammiku  tee, Taara  tee,  Tõrukese ...

Tori vallas Eavere ja Niidu külades alustati eile ettevalmistustöödega, et luua tuuliku labade transpordiks trassikoridor Tootsi tuuleparki. Töid tehakse Niidu ja Areküla teedel. Tööde...

Eavere ja Niidu külades kehtivad ajutised liikluspiirangud

Tori vallas Eavere ja Niidu külades alustati eile ettevalmistustöödega, et luua tuuliku labade transpordiks trassikoridor Tootsi tuuleparki. Töid tehakse Niidu ja Areküla teedel. Tööde...

Tori Vallavolikogu võttis 18. jaanuari 2024 otsusega nr 229 vastu Elbu külas Ado-Metsa katastriüksuse detailplaneeringu. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub perioodil 4.03 – 2.04.2024...

Elbu külas Ado-Metsa katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Tori Vallavolikogu võttis 18. jaanuari 2024 otsusega nr 229 vastu Elbu külas Ado-Metsa katastriüksuse detailplaneeringu. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub perioodil 4.03 – 2.04.2024...

Tori Vallavolikogu 15. veebruari istungit saab järele vaadata SIIT Kinnitati Sindi Gümnaasiumi arengukava aastateks 2024-2026. Lõpetati Tori valla 2024. aasta eelarve eelnõu 2....

Tori Vallavolikogu 15. veebruari istungi järelevaatamine

Tori Vallavolikogu 15. veebruari istungit saab järele vaadata SIIT Kinnitati Sindi Gümnaasiumi arengukava aastateks 2024-2026. Lõpetati Tori valla 2024. aasta eelarve eelnõu 2....

Väärikas eas prouasid ja härrasid oodatakse seenioride messile 10. märtsil kell 12-16 Kaubamajakas. Messi eriteema on "Ise ilu tegija". Lisaks tavapärasele messiprogrammile on oma kaunist...

Seenioride mess tuleb taas

Väärikas eas prouasid ja härrasid oodatakse seenioride messile 10. märtsil kell 12-16 Kaubamajakas. Messi eriteema on "Ise ilu tegija". Lisaks tavapärasele messiprogrammile on oma kaunist...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta20
of 166