« Tagasi

Tori Vallavolikogu istung 17. juuni 2021

Volikogu istungit saab järele vaadata SIIT.

Volikogu istungil:

 1. Infopunkt: Õiguskantsleri pöördumine
 2. Valiti revisjonikomisjoni esimeheks Mart Ruumet ja aseesimeheks Sander Blehner.
 3. Võeti vastu Tori valla 2021. aasta 1. lisaeelarve.
 4. Võeti vastu määrus „Raamatupidamise seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine".
 5. Määrati Tori Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 23. Moodustati Tori Vallavolikogu valimisteks üks valimisringkond numbriga 1, mille piiriks on Tori valla piirid. Valimisringkonna nr 1 mandaatide arvuks määrati 23.
 6. Moodustati 6-liikmeline Tori valla valimiskomisjon.
 7. Otsustati algatada Tori valla heaolu- ja terviseprofiili koostamine koos tegevuskavaga aastateks 2022-2025.
 8. Otsustati jätta algatamata Tammiste külas Ristiku tee 54 kinnistu detailplaneering.
 9. Otsustati algatada detailplaneeringu koostamine Sindi linnas Ranna tn 1, Ranna tn 3 ja Ranna tn 5 kinnistutel.
 10. Otsustati seada sundvaldus Tammiste külas Vihma teel asuvatele kinnistutele seoses avalikult kasutatava tee rajamisega.
 11. Otsustati võõrandada otsustuskorras Sindi linnas asuv korteriomand Pärnu mnt 25-13 hinnaga 8000 eurot.
 12. Otsustati võõrandada otsustuskorras Sindi linnas asuv korteriomand Pärnu mnt 62b-3 hinnaga 4785 eurot.
 13. Otsustati võõrandada otsustuskorras Sindi linnas asuv korteriomand Pärnu mnt 62b-12 hinnaga 4605 eurot.
 14. Otsustati võõrandada elektroonilisel enampakkumisel Sauga alevikus Tehnika tn 4 ja 6 kinnistud.