« Tagasi

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek (Urumarja külas Vana-Kubja kinnistu)

Tori Vallavalitsus korraldab 09.07-23.07.2024 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Urumarja külas Vana-Kubja kinnistu detailplaneeringus käsitletud kanalisatsioonisüsteemide täpsustamiseks. Aruheina kinnistule soovitakse rajada biopuhasti. Vana-Kubja kinnistu detailplaneering kehtestati endise Tori Vallavolikogu 20.06.2006 otsusega nr 21.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda eelnevalt kokku leppides Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee.

Eelnõu

Asendiskeem