Haridus- ja teadusminister väisas Sindi gümnaasiumi

Teisipäeval külastas haridus- ja teadusminister Kristina Kallas Sindi gümnaasiumi.

Umbes tunniajase kohtumise ajal tutvustas haridusminister vallavalitsuse ja kooli esindajatele väikekoolide ja alla 100 lapsega gümnaasiumite tulevikuplaane. Lisaks tuli juttu ka 22. jaanuaril algavast õpetajate streigist ja haridusvõrgust üleüldiselt.

Haridusministeeriumi andmetel on gümnaasiume, kus õpib alla 100 õpilase, Eestis kokku 37. Koolivõrgu ümberkorraldamisel ongi kriteeriumiks just 100 õpilast, sest vähem kui 100 õpilasega keskkoolid pole Kallase sõnul elujõulised. Ministri hinnangul aitaks väiksemate gümnaasiumite sulgemine maksta õpetajatele ka kõrgemat töötasu.

Sindi kooli gümnaasiumiosas õpib 66 õpilast. Gümnaasiumi plussideks peab nii vallavalitsus kui kooli juhtkond paindlikke tingimusi ja laia valikainete valikut.

Ministri sõnutsi on praegu suurema tähelepanu all siiski need gümnaasiumid, kus on alla 50 õpilase. See tähendab, et lähitulevikus ei ohusta Sindi kooli gümnaasiumiosa kinnipanek. Vastupidi – kohtumine ministriga andis kooli juhtkonnale hoopis indu juurde, et suurendada õpilaste hulka veelgi.