« Tagasi

15.11-28.11.2018 toimub Tori vallas Tammiste külas Müürisepa I kinnistu detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus teatab, et 15.11-28.11.2018 toimub Tori vallas Tammiste külas Müürisepa I kinnistu detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek.

Detailplaneering on kehtestatud Sauga Vallavolikogu 26.05.2008 otsusega nr 37. Projekteerimistingimustega täpsustatakse detailplaneeringuga määratud tehnilise taristu paiknemist, muudetakse reoveepumpla asukohta.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee.

Eelnõu avalikule väljapanekule järgnev avalik arutelu toimub vajaduse korral 29. novembril 2018 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses. Täpsem info tel 442 0330 või piret.kallas@torivald.ee.