Tori vald osaleb üle-euroopalises URBACT koostöövõrgustikus „Econnecting“

Üle-euroopaline linnade koostööprogramm URBACT kuulutas 2022. aastal välja järjekordse taotlusvooru linnadevahelise koostöö ja ideede vahetuse arendamiseks. Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) rahastatud programmis osaleb URBACT IV raames 30 koostöövõrgustikku 252 partneriga 28 Euroopa riigist. Üheks rahastuse saanud võrgustikest on „Econnecting", mille fookuseks on linnaliste ja maaliste piirkondade omavahelise mobiilsuse küsimustega.

ECONNECTING-Urbact Action Planning võrgustik koondab üheksa partnerlinna Itaaliast, Montenegrost, Kreekast, Portugalist, Iirimaalt, Eestist, Sloveeniast, Ungarist ja Hispaaniast, kes töötavad ühiselt välja jätkusuutlikke terviklikke strateegiaid ja meetmeid linnalise keskkonna ning hajaasustuse funktsionaalsete piirkondade jaoks.

Fookuses on nutikate liikumislahenduste väljatöötamine, mis võimaldavad säästvat liikumist ja parandavad teenuste kättesaadavust kõigile elanikele. Koos külade, linnade ja keskuste taaselustamisega peaksid need parandama kodanike üldist elukvaliteeti ja astuma olulise sammu rohelisele üleminekule.

Läbi koostööpõhise lähenemise ja dialoogipõhise planeerimisprotsessi arendab ECONNECTING uuenduslikke strateegiaid keskkonnasäästlikkuse, aktiivse kogukonna ja hea valitsemistava ning jätkusuutlike tihe- ning hajaasustuse ühenduste ristumiskohas. Seda tehes saab ECONNECTING positiivsete muutuste katalüsaatoriks ja näitab koostööl põhineva linnaplaneerimise ümberkujundavat jõudu Euroopa mastaabis.

Projekt kestab 3 aastat.