Tori valla väärtused

Tori valla väärtused põhinevad kahel olulisel tõekspidamisel – soovime koos muuta maailma ja olla näoga inimese poole.

  • Hoolime

Oleme professionaalsed, inimlikud, positiivsed ja ausad. Kodanik on meie juurde oodatud. Märkame ja kuulame kodanikku ning kolleegi. Peame lugu iseendast ja inimestest meie ümber. Kõik vallas toimuv on meie asi ning iga töötaja on valla visiitkaart. Toetame ja tunnustame häid algatusi ning tähistame võite. Täidame antud lubadusi ja teeme rohkem, kui meilt oodatakse.

  • Julgeme

Oleme ambitsioonikad - tegutsedes võidame või õpime. Võtame käsile veelgi suuremaid projekte ja katsetame uusi lahendusi, hoides samas vana ja head. Võtame aega, et hinnata, mida järgmine kord teha paremini. Mõistame, et oleme erinevad. Arendame ennast ja organisatsiooni ning liigume ühise meeskonnana edasi.

  • Kaasame

Kaasame kõiki, keda otsused mõjutavad. Loome õhkkonna, kus ideed ja omavaheline suhtlus hakkavad elama. Leiame meeskonnast parimad kompetentsid ja vajadusel välised eksperdid.

  • Tegutseme läbipaistvalt

Suuname arenguid ja langetame parimaid otsuseid avatud arutelude kaudu, tuginedes faktidele. Avaldame infot lihtsalt ja arusaadavalt. Hoiame tööprotsessid ja vastutusalad selged. Kõik on avalik peale selle, mis on seadusega piiratud.

  • Oleme vastutustundlikud

Toetame arenguid, mis aitavad kaasa keskkonna ja kodanike heaolu paranemisele. Tegutseme keskkonda säästvalt selle nimel, et maailm oleks elamisväärne paik ka tulevastele põlvedele.