Tori valla sümboolika

Vapp
 
Vapi kirjeldus: Kuldsel-punasel pikuti lainelõikeliselt poolitatud kilbil punane-hõbedane ülalt avatud hobuseraud, mille otstes on vastavalt hõbedane ja punane käpprist.
Selgitus: Kuldne värvus tähistab eluandvat valgust, ülimat tõde ja edu, on Pärnumaa ja Eesti vapivärv. Punane märgib vaprust, armastust, elujõudu ja elurõõmu, ka Püha Vaimu tegevust ning on (koos hõbedasega) Tori vallaga ühinenud Sindi linna vapivärv. Hõbedane on tarkuse, ustavuse ja hingepuhtuse tunnusvärv. Kilbi laineline jaotus tähistab jõge. Hobuseraud on muistsetest aegadest tuntud õnnemärk, viitab Torile kuulsust toonud hobusekasvandusele.
Hõbedane ja punane on ka Püha Jüri tunnusvärvid ja koos ristidega sümboliseerivad Toris asuvat Eesti Sõjameeste Mälestuskirikut.
Vapi on koostanud ja kavandanud Priit Herodes.
 
NB! Klassikalisi metallikvärve kasutatatakse vastavalt võimalusele ning dokumendi või eseme  väärikusele, nt olulisemad dokumendid, meened vms. Kuldse ja hõbedase asendusvärvid on kollane ja punane (täpsemalt stiiliraamatus).
 
 
 
Lipp
 
Tori valla lipp on heraldiline vapilipp. Lipul asendab kuldset kollane ja hõbedast valge värvus. Pikuti lainelõikeliselt poolitatud kollasel-punasel lipukangal on punane-valge ülalt avatud hobuseraud, mille otstes on vastavalt valge ja punane käpprist.
Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7:8, normaalsuuruses 105x120 cm.

 

Vapi ja lipu kasutamine on sätestatud Tori valla põhimääruses, lubatud värviversioonid jm info on kirjas valla stiiliraamatus.

 

Valla vapi kasutamine
Valla vapi kujutist kasutatakse:
 1) volikogu, vallavalitsuse ja valla ametiasutuse pitsatitel;
 2) volikogu, vallavalitsuse ja valla ametiasutuse dokumendiplankidel;
 3) valla asutuste kodulehtedel.
 
Valla vapi kujutist võib kasutada:
 1) valla ametiasutuse hallatavate asutuste dokumendiplankidel, pitsatitel või sümbolites;
 2) valla asutust ja valla piiri tähistavatel siltidel;
 3) valla tunnustusavaldustel ja meenetel, ametlikel trükistel ja suveniiridel;
 4) ametiasutuse teadetel, kutsetel ja kaartidel;
 5) üritusi või projekte tutvustavatel reklaamidel, trükistel ja mujal, et tähistada valla poolt vastava ürituse, isiku või projekti toetamist.
 
 
Rohkem infot vallavalitsuse kommunikatsiooninõunikult: Kati Saagim, tel 5866 6327, e-post kati.saagim@torivald.ee