Tori valla elanike statistika

2022. aasta

1. – 30.09.2022 sündis 10 last, suri 11 inimest, saabus 78, lahkus 51, vallasiseselt vahetas elukohta 22 inimest.

1.10.2022 seisuga on vallas elanikke 12 458, neist 6118 meest ja 6340 naist.

Tori valla elanikud asulates kuude lõikes

 

2021. aasta

1.- 31.12.2021 sündis 15 last, suri 16, saabus 72 ja lahkus 73, vallasiseselt vahetas elukohta 42 inimest. 

2021. aastal sündis Tori vallas 127 last, suri 156 inimest, saabus 843 inimest, lahkus 599 inimest, vallasiseselt vahetas elukohta 233 inimest. 1. jaanuari 2022. a seisuga oli vallas elanikke 12 203 (mehi 6018, naisi 6185).

1.01.2020–01.01.2021 sündis Tori vallas 133 last (tüdrukuid 62, poisse 71). Suri 121 inimest. Saabus 682 inimest, lahkus 586 inimest, vallasiseselt vahetas elukohta 274 inimest. 1. jaanuari 2021. a seisuga oli vallas elanikke 11 989 (mehi 5938, naisi 6051). 

Tori valla elanikud asulates kuude lõikes (1. jaanuar 2020 - 1. jaanuar 2021)

 

2019. aasta

2019. aastal sündis 132 last, suri 136 inimest, saabus 753 inimest, lahkus 569 inimest, vallasiseselt vahetas elukohta 234 inimest. 1. jaanuari 2020. a seisuga on vallas elanikke 11 879 (mehi 5895, naisi 5984).

Tori valla elanikud asulates, kuude lõikes (1. jaanuar 2019 - 1. jaanuar 2020)