Tori valla elanike statistika

2021. aasta

1.–30. novembril 2021 sündis 10 last, suri 14, saabus 60, lahkus 63 ja vallasiseselt vahetas elukohta 8 inimest.

1. detsembri 2021 seisuga on elanikke vallas 12 205, neist mehi 6018 ja naisi 6187.

 
1.01.2020–01.01.2021 sündis Tori vallas 133 last (tüdrukuid 62, poisse 71). Suri 121 inimest. Saabus 682 inimest, lahkus 586 inimest, vallasiseselt vahetas elukohta 274 inimest.

 

Tori valla elanikud asulates kuude lõikes (1. jaanuar 2020 - 1. jaanuar 2021)

Tori valla elanikud asulates, kuude lõikes (1. jaanuar 2019 - 1. jaanuar 2020)

 

Elanike arvu muutus 2020. aasta1. jaanuarist 2021. aasta 1. jaanuarini