Tori valla elanike statistika

2021. aasta

1.-31. juulil sündis 10 last, suri 14, saabus 88, lahkus 50 ja vallasiseselt vahetas elukohta 20 inimest.

1.08.2021 seisuga on vallas 12 130 elanikku, neist 5922 meest ja 6138 naist.

 
1.01.2020–01.01.2021 sündis Tori vallas 133 last (tüdrukuid 62, poisse 71). Suri 121 inimest. Saabus 682 inimest, lahkus 586 inimest, vallasiseselt vahetas elukohta 274 inimest.

 

Tori valla elanikud asulates kuude lõikes (1. jaanuar 2020 - 1. jaanuar 2021)

Tori valla elanikud asulates, kuude lõikes (1. jaanuar 2019 - 1. jaanuar 2020)

 

Elanike arvu muutus 2020. aasta1. jaanuarist 2021. aasta 1. jaanuarini