Tori valla elanike statistika

1.01.2021 seisuga oli vallas elanikke 11 989 (mehi 5938, naisi 6051).
 
1.12.2020-1.01.2021 sündis 11 last, suri 8 inimest, saabus 75 inimest, lahkus 44 inimest, vallasiseselt vahetas elukohta 26 inimest.
 
1.01.2020–01.01.2021 sündis Tori vallas 133 last (tüdrukuid 62, poisse 71). Suri 121 inimest. Saabus 682 inimest, lahkus 586 inimest, vallasiseselt vahetas elukohta 274 inimest.

Andmed Statistikaameti kodulehelt

 

Tori valla elanikud asulates kuude lõikes (1. jaanuar 2020 - 1. jaanuar 2021)

Tori valla elanikud asulates, kuude lõikes (1. jaanuar 2019 - 1. jaanuar 2020)

 

Elanike arvu muutus 2020. aasta1. jaanuarist 2021. aasta 1. jaanuarini