Tori valla elanike statistika

2021. aasta

1.-31. märtsil sündis 12, suri 10, saabus 66, lahkus 39 ja vallasiseselt vahetas elukohta 10 inimest.

Valla elanike arv on 1. aprilli seisuga 12 036, neist 5966 meest ja 6070 naist.

 
1.01.2020–01.01.2021 sündis Tori vallas 133 last (tüdrukuid 62, poisse 71). Suri 121 inimest. Saabus 682 inimest, lahkus 586 inimest, vallasiseselt vahetas elukohta 274 inimest.

 

Tori valla elanikud asulates kuude lõikes (1. jaanuar 2020 - 1. jaanuar 2021)

Tori valla elanikud asulates, kuude lõikes (1. jaanuar 2019 - 1. jaanuar 2020)

 

Elanike arvu muutus 2020. aasta1. jaanuarist 2021. aasta 1. jaanuarini