Statistikaameti andmed

Tori valla elanike statistika

1.12.2019–31.12.2019 sündis 11 last, suri 12 inimest, saabus 61 inimest, lahkus 42 inimest, vallasiseselt vahetas elukohta 20 inimest.

 

1.05.202031.05.2020 sündis 8, suri 10, saabus 34 ja lahkus 21 inimest, vallasiseselt vahetas elukohta 18 inimest.

1.06.2020 seisuga on vallas elanikke  11 906 (mehi 5912, naisi 5994).  

 

Tori valla elanikud asulates kuude lõikes  (2020)

Tori valla elanikud asulates, kuude lõikes (2019)

Tori valla elanikud asulates, kuude lõikes (2018)