Sindi linn

EU50206 Sindi kergliiklusteede võrgustik, ehitamine ja renoveerimine

Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi arendamine            

Otsus rahuldatud 13.06.2017.

Eesmärgid ja oodatavad tulemused

Oluliselt suureneb jalgrataste kasutamine muude transpordiliikide asemel liikumiseks linnas sees kui ka Sindi linnast naabrite juurde (kuni Pärnuni). Suureneb ka jalgsi liikumine ning muud tervislikud tegevused (kepikõnd, rulluisutamine).