Kingutamme kinnistu detailplaneering

Tori Vallavalitsuse 16.06.2021 korraldusega nr 444 algatati Rütavere külas Kingutamme kinnistu detailplaneeringu koostamine.

Algatamise otsus