Kingukreegi ja Kingusaare kinnistute detailplaneering

Tori Vallavalitsuse 22. veebruari 2023 korraldusega nr 120 algatati detailplaneeringu koostamine Tori vallas Rütavere külas Kingukreegi ja Kingusaare kinnistutel.

Algatamine