Raieloa taotlus

Kes saavad raieluba taotleda?
Raieluba saavad taotleda puu kasvukoha kinnistu omanik, riigimaa valitseja või volitatud esindaja lihtkirjaliku volituse alusel.
 
Kes raieloa väljastab?
Raieloa taotlusi menetleb ja raielubasid väljastab või keeldub väljastamast vallavalitsuse poolt volitatud ametnik 30 päeva jooksul alates taotluse laekumisest.
 
Kui kaua raieluba kehtib?
Üldjuhul kehtib raieluba 3 kuud, vajadusel määratakse loale pikem kehtivusaeg, samuti on võimalik taotleda raieloa pikendamist. Raieloa väljastamise kõrvaltingimuseks on vastaval ametnikul õigus seada raiutava puu asendusistutuse, samuti on vastaval ametnikul õigus detailplaneeringu ja ehitusloa menetluses nõuda iga raiutava puu kohta asendusistutust.
 
Millal ei pea raieluba taotlema?
Raieluba ei pea taotlema:
  • hädaolukorras, kui on oht inimese elule, tervisele või varale; 
  • detailplaneeringus ja ehitusprojektis ette nähtud raiutava puu osas raieluba taotleda ei ole vaja.

NB! Mõlemal eeltoodud juhul tuleb vallavalitsusele esitada raieteatis.

 

Raieloa taotluse vorm ja õigusaktid

Digiallkirjastatud taotlus saata tori@torivald.ee.

 

Raieloa andmise tingimused ja kord 

 

Küsimuste korral palume pöörduda keskkonnanõunik Kärt Linderi poole, tel 5594 0777, e-post kart.linder@torivald.ee.