Arengu- ja planeeringuosakond asub Sauga alevikus Selja tee 2a. Vastuvõtuks palume aja eelnevalt kokku leppida!

Arengu- ja planeeringuosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Abivallavanem Signe Rõngas 5253189 Valitsuse liige; keskkond, planeerimine, maaküsimused, ehitisregistri toimingud, heakorrakonkursid, restaureerimis- ja korteriühistute toetused (Sauga (puhkus 8.-16.07; 18.07; 22.-26.07))
Vallaarhitekt Helle-Triin Hansumäe 59182828 Ruumiline planeerimine (Sauga)
Üldplaneeringu spetsialist Sigrit Kasemets 53493355 Sauga (puhkus 8.-26.07))
Planeerimisspetsialist Piret Kallas 51984663 Projekteerimistingimused, detailplaneeringud (Sauga (puhkus 8.-26.07))
Planeerimisspetsialist Leles Luhse 53599927 Detailplaneeringud (Sauga (puhkus 8.-26.07))
Ehitusnõunik Merike Raudsepp 55560275 Ehitisregistri menetluste korraldamine, nõustamine lubade dokumentatsiooni küsimustes (Sauga (puhkus 8.-26.07))
Ehitusspetsialist Mairis Puust 54660508 Kasutusteatiste ja kasutusloa taotluste menetlemine (Sauga (puhkus 8.-26.07))
Ehitusspetsialist Kristi Kaliste 55510654 Ehitusteatiste ja ehituslubade taotluste menetlemine (Sauga (puhkus 8.-26.07)
Ehitusjärelevalve spetsialist Martin Riidamets 53011017 Ehitusjärelevalve (Sauga (puhkus 8.-26.07; 5.-9.08))
Maanõunik Mati Leht 53831899 Nõustamine maaküsimustes; kinnistute jagamine, liitmine, piirimuudatused; sihtotstarvete muutmine ja aadressiandmete muudatused (Sauga (puhkus 8.-26.07))
Maaspetsialist Siivi Kaart 51984235 Kinnistute jagamine, liitmine, piirimuudatused; sihtotstarvete muutmine ja aadressiandmete muudatused (Sauga (puhkus 8.-26.07))
Geoinformaatik Margus Pikkor 58167666 Geoportaali haldamine ja maamaksu küsimused (puhkus 15.07-2.08)
Keskkonnanõunik Kärt Linder 55940777 Sauga (puhkus 22.07-04.08)
Keskkonnaspetsialist Janne Soosalu 5253929 Jäätmekäitlus, hajaasustuse programm, puurkaevude asukohtade kooskõlastamine (Sauga (puhkus 29.07-2.08))
Korrakaitseametnik Andres Riivits 53066561 Avaliku korra tagamine - koerte ja kasside pidamise reeglid ja heakord, reklaamiload ja avalike ürituste load (Sauga (puhkus 9.-11.07))
Taastuvenergeetika projektijuht Kalev Mitt 5143377 koosseisuväline töökoht