Marjapõllu ja Liisapõllu kinnistute detailplaneering

Tori Vallavolikogu 18.01.2024 otsusega nr 227 algatati detailplaneeringu koostamine Eametsa külas Marjapõllu ja Liisapõllu kinnistutel.

Algatamine 

KSH eelhinnang, lähteseisukohad