Bussitransport Tori vallas

Aadressilt www.pytk.ee ja www.peatus.ee on võimalik iga peatuse läbimisaegu eraldi näha. 

Igal bussi sisenemisel tuleb bussikaart valideerida või osta pilet bussijuhilt.

Piletiinfo Pärnumaa Ühistranspordikeskuse kodulehelt.

 

Õpilastransport

Eriotstarbelised liinid

 

Vallaliinide sõidupileti hinna ja sõidusoodustuste kehtestamine

Eriotstarbeliste liinide sõiduplaanide kinnitamine 28.10.2020

Muudatused bussiliinidel

20.09.21

Muudatused bussiliinidel nr 45-2 ja 46 alates 25.09.2021

Alates 2017. a sügisest on bussid Lepplaane teelt Pärnu poole sõites sunnitud tegema lisaringi tagasipöördeks Nurme peatuseni, sest vasakpööret Lepplaane teelt piirab Tallinn-Pärnu-Ikla maanteele viimase keskele ehitatud piire. Selle tülika ringisõidu vältimiseks pakkus Tori vald kasutamiseks Lomba teed, mis ühendab Kilksama külas  Lepplaane teed Selja teega.

Sundpöörde vältimiseks suunatakse liinid nr 45-2 Pärnu-Lepplaane-Suigu-Tabria ja nr 46 Pärnu-Sauga alevik-Lepplaane-Eametsa-Pärnu Lomba teele.  Alates 25.09.2021 jäävad ära senised Lepplaane tee ja Nurme peatused, lisandub Asfaldi peatus Selja teel. Lepplaane tee peatusest sõitjad peaaegu puuduvad, Nurmes aga on ärajäävatele kellaaegadele (kuni 10 min ulatuses) teisi lähedase väljumisega busse.

Lisaks täieneb bussiliin nr 45-2 Rohu peatusega.

Liini nr 45-2 sõiduplaan alates 25. sept

Liini nr 46 sõiduplaan alates 26. sept

 

 

Muudatused maakonnaliinidel alates 1. maist 2021

Pärnumaa Ühistranspordikeskus teeb alates 1. maist Pärnust Tallinna maantee suunas väljuvate maakonna bussiliinide sõiduplaanides väikesi ajalisi korrektuure, seda põhiliselt kiirenemise suunas. Ettepanekuid on teinud nii bussijuhid kui sõitjad.

Põhiliselt on muudatused, kuni 5 min ja reisisisesed, kuid on ka hilisemaks tõstetud väljumisi lähtepeatustest:

  • liinil 41 hakkab buss Pärnust hommikul väljuma 5.30 asemel 5.34;
  • liinil 42-1 saavad uued väljumised nii Pärnust kui ka Lehust olema 5 min hilisemad, vastavalt Pärnust 9.00, 15.00 ja 17.00 asemel 9.05, 15.05 ja 17.05; Lehust 10.00, 16.00 ja 18.00 asemel 10.05, 16.05 ning 18.05;
  • liinil 48-1 väljub buss õhtul Tootsist kella 19.10 asemel 19.15;
  • maakonna avaliku teenindamise kaugliinil nr 331 Pärnu-Kergu-Järvakandi muutuvad 5 min hilisemas suunas vaid väljumised Pärnust, so 13.50 asemel 13.55 ja vastavalt 17.30 asemel 17.35.

Lisaks neile muutub liinil 42-4 hommikune kohtumisaeg Pärnu-Jaagupis liiniga nr 41 ühe minuti varasemaks, so 6.04 senise 6.05 asemel, samuti väljub buss Lehust tagasiteele minuti võrra varem 6.19.

 

Bussi nr 41 Pärnu-Libatse-Lehu sõiduplaan alates 1.05.2021

Bussi nr 42-1 Pärnu-Lehu sõiduplaan alates 1.05.2021

Bussi nr 42-2 Pärnu-Libatse sõiduplaan alates 1.05.2021

Bussi nr 42-3 Pärnu-Roogenese-Pööravere-Uduvere-Pärnu sõiduplaan alates 1.05.2021

Bussi nr 42-4 Lehu-Pärnu-Jaagupi-Suigu-Are-Pärnu sõiduplaan alates 1.05.2021

Bussi nr 48-1 Pärnu-Are-Suigu-Tootsi sõiduplaan alates 1.05.2021

Bussi nr 331 Pärnu-Kergu-Järvakandi sõiduplaan alates 1.05.2021

Bussi nr 334 Pärnu-Märjamaa sõiduplaan alates 1.05.2021

 

 
Muudatused bussiliinidel nr 39 ja 40 alates 1. detsembrist 2020
Liinil nr 39 muutuvad kummagi suuna kaks väljumist senisega võrreldes 11 minutit hilisemaks: seni Bussijaama peatusest kell 14.03 ja kell 15.28 väljunud bussid hakkavad väljuma vastavalt kell 14.14 ja kell 15.39.
Sindist Veetorni peatusest seni kell 14.47 ja 16.07 väljunud bussid hakkavad väljuma vastavalt kell 14.58 ja 16.18.
 
Liinil nr 40 korrigeeritakse sõiduplaani reaalsetele sõiduoludele paremini vastavaks, s.t mõnede peatuste läbimisajad muutuvad minuti või 2 minuti võrra.
Suundudes Pärnust Sauga alevikku hakkab buss läbima Tallinna maantee peatusi 1 minuti võrra senisest varem, jõudes Sauga alevikku 2 minutit senisest varem.
Sindist Paide mnt. kaudu tulevad bussid hakkavad sõitma 1 minut senisest varem.
 
Muudatused bussiliinidel 92-2, 94-3 ja 97 alates 1. detsembrist 2020
Alates 01.12.2020 muutuvad kolme bussiliini peatuste läbimise ajad. Väljumisajad lähtepeatustest Vändra, Pärnu ja Kõnnuveski jäävad samaks praegusega, vaid liin nr 97 Vändra-Kaisma-Kõnnuveski hakkab väljuma Vändrast 5 minutit hiljem, kell 12.00.
 
Ettepanek liinide sõiduaja muutmiseks kiiremaks, tuli bussijuhtidelt. Põhjuseks on osa teelõikude parendamine ja mustkatte alla viimine. Seega hakkavad bussid nimetatud liinidel alates 1.detsembrist läbima vahepeatusi varasemast üldjuhul 1-5 minutit varem. Teistest enam kiireneb liini 92-2 väljumine Pärnust kell 18.10, lõpp-peatusse Vändrasse jõuab buss 13 minutit varem.
 
Täpsemad graafikud:
 
Muudatused liinil nr 40 alates 1. novembrist 2020
1. novembrist 2020 hakkab liin nr 40 sõitma lisaks E-R kord päevas Sindist Saugasse.
Buss väljub Tammeojalt kell 14.00, läbib Veetorni peatust (Sindi Maxima juures) kell 14.05 ja jõuab Kilksama kaudu Madise peatuseni (Sauga alevikus) kell 14.32.

Samast päevast jääb ära Tammeojalt kell 13.46 väljunud ja läbi Pärnu  Madise peatuseni sõitnud buss.

 

 

Sindi silla remondi lõppemisel taastuvad 91-2 ja 92-1 liinide graafikud

Alates 31.08.2020 peavad maakonna bussiliinid nr 91-2 ja 92-1 alustama sõitmist endiste graafikute alusel.

Liini 91-2 sõidugraafik alates 31.08.20

Liini 92-1 sõidugraafik alates 31.08.20

Bussiliinidele nr 45-1 ja nr 46 lisandub peatus

Alates 22.08.2020  peatub maakonnaliin nr 45-1 Pärnu-Ata-Lepplaane-Suigu-Tabria ja nr 46 Pärnu-Sauga-alevik-Lepplaane-Eametsa-Pärnu nimetatud peatuse sõiduplaanidesse.

Liini nr 45-1 sõiduplaan alates 22.08.2020

Liini nr 46 sõiduplaan alates 22.08.2020

 

Muudatused Vändra-suunalistel bussiliinidel alates 11. maist 2020

Seoses rongiaegade muudatusega muudetakse alates 11. maist 2020 keskpäevase kaugbussiliini nr 333 Pärnu-Tootsi-Vändra-Lelle-Rapla väljumisaja Pärnust 10 minutit varasemaks, kell 12.50 asemel 12.40. Rapla raudteejaama jõuab buss seega 14.48 asemel 14.38. Bussiliini nr 333 uus graafik alates 11.05.2020

Ühtlasema liinigraafiku ja paremate ümberistumise võimaluste tagamiseks muudetakse alates 11. maist ka kaugbussiliinide nr 90, 94-1 ja 94-2 graafikuid.

Bussiliini nr 90 uus graafik alates 11.05.2020

Bussiliini nr 94-1 uus graafik alates 11.05.2020

Bussiliini nr 94-2 uus graafik alates 11.05.2020

 

Muudatused maakonna bussiliinil nr 46 Pärnu-Sauga alevik-Lepplaane-Eametsa-Pärnu graafikus

Sõitjate soovil tellib PÜTK, alates laupäevast 11.01.2020, maakonna bussiliinil nr 46 Pärnu-Sauga alevik-Lepplaane-Eametsa-Pärnu kahele lühireisile, väljumistega Pärnust kell 15:25 ja 20:15, liini pikenduse Valve peatusest Männikuni. Seega, muutub VALVE peatuse asemel tagasipöörde peatuseks MÄNNIKU, kus buss on neil reisidel kell 16:00 ja 20:50.

 

Ps. Tähelepanu, seoses teeolukorra erisustega muutuvad veidi ka kõigi nelja reisi vahepeatuste läbimise ajad. Väljumiste kellaajad Pärnust jäävad endiseks (vt sõiduplaani SIIT, milles muutused kollasega).